• BIP

Wydział Chemiczny

dr hab.
Radosław Podsiadły
Instytut Technologii Polimerów i Barwników (I33)
profesor uczelni
42 631-32-31
305
Radosław Podsiadły
SCOPUS
ORCID
ResearchGate

2017-2022 Grant SONATA BIS 6 2016/22/E/ST4/00549

Pro-fluorescencyjne i pro-luminescencyjne próbniki do obrazowania in-vivo nadtlenoazotynu – od syntezy do detekcji specyficznych markerów

2011-2014 Grant N N 209 032 840,

Pochodne benzofenazyny i diazobenzo[a]fluorenu jako inicjatory jednoczesnej polimeryzacji rodnikowej i kationowej inicjowanej światłem widzialnym

2010-2011 Grant habilitacyjny Rektora Politechniki Łódzkiej,

Nowe barwnikowe fotoinicjatory  polimeryzacji hybrydowej umożliwiające uzyskanie trwałych polimerowych powłok ochronnych

Patenty udzielone

R. Podsiadły, R. Strzelczyk, J. Sokołowska, A. Kowalska, A. Maruszewska, (2016) Kompozycja fotopolimeryzująca (P-406008)

K. Podemska, A. Orzeł, J. Kolińska, R. Podsiadły, J. Sokołowska, (2015) Kompozycja fotopolimeryzująca (Pat. nr 223530)

J. Sokołowska, R. Podsiadły, K. Podemska, R. Strzelczyk, A. Kowalska, A. Maruszewska, (2015) Związki, pochodne benzo[a]chinoksalino[2,3-c]fenazyny oraz sposób ich wytwarzania (P-406009)

R. Podsiadły, J. Sokołowska, J. Kolińska, (2013) Związki, pochodne 12-fenylo-12H-chinoksalino-[2,3-b][1,4]-benzotiazyny oraz sposób ich wytwarzania (Pat. nr 217059)

R. Podsiadły, J. Sokołowska, (2013) Kompozycja fotopolimeryzująca (Pat. nr 216568)

R. Podsiadły, J. Sokołowska, (2013) Nowe związki, pochodne pirydo[2’’,3’’:5’,6’]pirazyno [2’,3’:5,6][1,4]ditiino[2,3-b]chinoksaliny oraz sposób ich wytwarzania (Pat. nr 214318)

J. Kolińska, R. Podsiadły, J. Sokołowska, (2012) Kompozycja fotopolimeryzująca (Pat. nr 211852)

J. Sokołowska, R. Podsiadły, (2012) Nowe związki dicyjanostyrylowe oraz sposób ich wytwarzania (Pat. nr 210184)

J. Sokołowska, R. Podsiadły, (2011) Kompozycja fotopolimeryzująca (Pat. nr 209505)

R. Podsiadły, J. Sokołowska, (2011) Kompozycja fotopolimeryzująca (Pat. nr 209498)

J. Sokołowska, R. Podsiadły, M. Zaborski, A. Kamińska, (2011) Kompozycja fotopolimeryzująca (Pat. nr 208312)

R. Podsiadły, J. Sokołowska, (2011), Kompozycja fotopolimeryzująca (Pat. nr 208190)

J. Sokołowska, R. Podsiadły, M. Kołacińska, M. Stefańska, (2009) Nowe związki naftoilenobenzimidazolonowe oraz sposób ich wytwarzania (Pat. Nr 201937)

J. Sokołowska, R. Podsiadły, (2008) Nowe manganowokompleksowe związki azowe typu 1:2 (Pat. nr 199447)

Zgłoszenia patentowe

M. Szala, K. Czyż, R. Jędraszczyk, K. Kuna, J. Nycz, B. Feist, R. Podsiadły, R. Strzelczyk, A. Grzelakowska, J. Namieśnik, J. Gębicki, D. Konopacka-Łyskawa. (2015) Sposób sorpcji jonów metali ciężkich oraz tkanina poliestrowa do realizacji tego sposobu (Zgł. pat. nr 411446)

R. Podsiadły, R. Strzelczyk, M. Szala, G.J. Małecki, J.E. Nycz, (2014) Związki 2-metylo-azochinolinowe oraz ich zastosowanie (Zgł. pat. nr 409696)

Zagraniczne staże naukowe

1 IX 2014 – 31 VIII 2015; Postdoctoral fellow; Department of Biophysics, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA

4 VII 2016 – 3 VIII 2016; Visiting scientist; Department of Biophysics, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA

 

 

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

9 sierpnia

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia