• BIP
chemia

Wydział Chemiczny

Agnieszka Czylkowska
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
dr hab. inż.
Agnieszka Czylkowska
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
profesor PŁ
Pełnomocnik Dziekana ds. Wydawnictw,
Redaktor czasopisma Eliksir
42 631-31-12
343

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

15 października

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia