• BIP

Wydział Chemiczny

dr hab. inż.
Anna Masek
Instytut Technologii Polimerów i Barwników (I33)
profesor uczelni
Opiekun laboratorium do STARZENIA POLIMERÓW, opiekun FTIR, spektrofotometru UV-Vis, urządzenia do wyznaczania temperatury mięknienia według Vicata.
Opiekun naukowy STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO POLIMER
42 631-32-93
213
Anna Masek
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
OPIEKUN LABORATORIUM DO STARZENIA POLIMERÓW.

Tematyka badawcza: STARZENIE POLIMERÓW. Biodegradowalne materiały polimerowe. Biokompozyty na bazie polimerów z surowców odnawialnych (PCL, PLA, PHA)- zielone polimery. Bionapełniacze (nanoceluloza). Stablizacja materiałów polimerowych, Kontrolowana degradacja materiałów polimerowych (starzenie UV, klimatyczne, termooksydacyjne, szoków termicznych, kompostowanie, ozonowe, biodegradacja z pomiarem emisji ditlenku węgla). Naturalne przeciwutleniacze z grupy flawonoidów. Katalizatory starzenia. Recykling materiałów polimerowych. Modyfikacja chemiczna celulozy. Wyznaczanie czasu życia polimerów.

GRUPA BADAWCZA: dr inż. Anna Kosmalska, mgr inż. Małgorzata Latos, mgr inż. Olga Mielcarek, inż. Stefan Cichosz
www.biomatpol.p.lodz.pl

 1. LIDER/32/0139/L-7/15/NCBR/2016 Opracowanie technologii otrzymywania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych (poliestrowych) zawierających substancje pochodzenia roślinnego (2016-2019) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Lider 7 edycja), kierownik grantu
 2. IP 2011 034171 Grant dla Wybitnych Młodych Naukowców (2012-2014)Juwentus Plus” finansowany z MNSzW, Kompozyty elastomerowe z odnawialnych surowców rodzaj udziału: kierownik grantu.

 

 1. IP 2012 037072 Grant dla Wybitnych Młodych Naukowców (2013-2015) Juwentus Plus” finansowany z MNSzW, Charakterystyka specyficznych właściwości fitozwiązków i ich zastosowanie jako proekologicznych indykatorów czasu starzenia w materiałach opakowaniowych rodzaj udziału: kierownik grantu.

 

 1. Granty naukowe Dziekana Wydziału Chemicznego PŁ z Funduszu Młodych Naukowców - rodzaj udziału: kierownik grantu

 

2014 rok -Nr W-3/FMN/10G/2014

2015 rok- Nr W-3/FMN/41G/2015

2016 rok -Nr W-3D/FMN/39G/2016

 1. Lider (19/108/L3/11/12) Technologia otrzymywania proekologicznych kompozytów elastomerowych, NCBR, miejsce realizacji: Instytut Technologii Polimerów i Barwników PŁ, rodzaj udziału: członek głównego zespołu badawczego. (lata 2012-09.2015), finansowany NCBR.
 2. POIG 01.01.02-10-123/09 Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku, miejsce realizacji: Instytut Technologii Polimerów i Barwników PŁ, rodzaj udziału: wykonawca zadania. Źródło finansowania UE, (lata 2012-2014)
 3. POIG 01.03.01-30-173/09/00 Silseskwiosany jako napełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych, miejsce realizacji: Instytut Technologii Polimerów i Barwników PŁ, rodzaj udziału: wykonawca zadania. Źródło finansowania UE, ( lata 2010-2013)
 4. 203/B/H03/2010/38, Funkcyjne nanokompozyty elastomerowe, miejsce realizacji: Instytut Technologii Polimerów i Barwników PŁ, rodzaj udziału: wykonawca zadania (lata 03.2010-03.2013
 5. N/N209/ 450 639, pozyskiwanie naturalnych substancji przeciwstarzeniowych w środowisku nadkrytycznego ditlenku węgla oraz otrzymywanie i właściwości kompozytów elastomerowych z ich udziałem, miejsce realizacji: Instytut Technologii Polimerów i Barwników PŁ, rodzaj udziału: wykonawca zadania.  (lata 12.2010-09.2013) Źródło finansowania NCN.
 6. NN209 088038, Elastomery z kontrolowaną degradowalnością Instytut Technologii Polimerów i Barwników PŁ, rodzaj udziału: Główny wykonawca projektu (grant promotorski) (2010-2012).

Patenty

 1. Masek A., Zaborski M.  (2012)  Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej odporności oraz sposób przygotowania tej kompozycji; patent numer P-212344 (zakres ochrony patentowej: Polska), Urząd Patentowy RP
 2. Masek A., Zaborski M. (2012) Kompozycja elastomerowa z kauczuku etylenowo-propylenowego, przeznaczona na wyroby gumowe o dobrych właściwościach wytrzymałościowych i kontrolowanej degradowalności; patent numer P- 221753 (zakres ochrony patentowej: Polska), Urząd Patentowy RP
 3. Masek A., Zaborski M. (2013) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej odporności na starzenie ozonowe; P-393006 patent numer 213432  (zakres ochrony patentowej: Polska), Urząd Patentowy RP
 4. Masek A., Zaborski M. (2016) Kompozycja polimerowa przeznaczona na wyroby polimerowe o kontrolowanej degradowalności i dobrych właściwościach wytrzymałościowych, z epoksydowanego kauczuku naturalnego z polilaktydem; patent numer P. 222807 (zakres ochrony patentowej: Polska) , Urząd Patentowy RP
 5. Masek A., Zaborski M. (2017) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby elastomerowe o podwyższonej odporności na starzenie; patent numer P. 226276 (zakres ochrony patentowej: Polska), Urząd Patentowy RP

 

 Zgłoszenia patentowe:

 1. Masek A., Zaborski M., Latos M.  (2017)  Kompozycja poliestrowa przeznaczona na wyroby poliestrowe o podwyższonej odporności na działanie promieniowania UV; zgłoszenie patentowe numer P 420754 (zakres ochrony patentowej: Polska), Urząd Patentowy RP
 2. Masek A., Zaborski M., Latos M. (2017) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby polimerowe o podwyższonej odporności na działanie promieniowania UV; zgłoszenie patentowe numer P420753 (zakres ochrony patentowej: Polska), Urząd Patentowy RP
 3. Masek A., Zaborski M., Sicinski M. (2017) Kompozycja elastomerowa na wyroby opakowaniowe, zastosowanie kompozycji; zgłoszenie patentowe numer P-421107 (zakres ochrony patentowej: Polska), Urząd Patentowy RP
Wtorek: godz. 10-12
Środa: godz. 10-12

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

2 czerwca 1787 urodził się Nils Gabriel Sefström, szwedzki chemik, odkrywca wanadu.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia