• BIP

Wydział Chemiczny

dr hab. inż.
Dorota Światła-Wójcik
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (I34)
profesor uczelni
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
Pełnomocnik Dziekana ds. Parametryzacji i Ankietyzacji
42 631-31-09
113
Dorota Światła-Wójcik
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
Dyscyplina naukowa: obliczeniowa chemia fizyczna, fizykochemia roztworów, chemia radiacyjna.

Aktualne kierunki badań:
- Zastosowania symulacji komputerowej metodą dynamiki molekularnej do badania właściwości roztworów oraz charakterystyki oddziaływań wodorowych w rozpuszczalnikach asocjujących;
- Charakterystyka procesów rozpraszania energii i reakcji chemicznych w układach wodnych poddanych działaniu promieniowania jonizującego i wysokich temperatur.
- Badanie wpływu ciśnienia i temperatury na kinetykę reakcji chemicznych inicjowanych promieniowaniem jonizującym w roztworach wodnych, w tym mechanistyczny opis radiolizy wody w warunkach pod- i nad-krytycznych.
- Interdyscyplinarne badania podstawowe wspierające zastosowania energii jądrowej: numeryczne modelowanie radiolizy chłodziwa wodnych reaktorów jądrowych (PWR, BWR), analiza procesów generacji wodoru, określenie wpływu rodzaju promieniowania na kinetykę reakcji i stężenie indywiduów korozjogennych, wypracowanie skutecznych metod kontrolowania/eliminacji niepożądanych reakcji chemicznych.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

7 czerwca 1896 urodził się Robert Mulliken, amerykański fizyk oraz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1966) za badania dotyczące wiązań chemicznych i struktury elektronowej cząsteczek.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia