• BIP

Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż.
Ewa Szajdzińska-Piętek
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (I34)
profesor nadzw.
Kierownik Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR)
42 631-31-89
201
Ewa Szajdzińska-Piętek
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
chemia radiacyjna, fotochemia i fotofizyka faz skondensowanych, fizykochemia układów koloidalnych.
Główne kierunki prowadzonych badań:
- identyfikacja pierwotnych produktów radiolizy i fotolizy, mechanizmy ich pułapkowania w matrycach niskotemperaturowych oraz reaktywność
- samoorganizacja molekularna związków amfifilowych
- oddziaływania próbników spinowych i fluorescencyjnych oraz substancji aktywnych biologicznie z micelami, dwuwarstwami lipidowymi i biomakromolekułami.
od 2013 r. - Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Ok. 70 publikacji naukowych, z których blisko połowa jest efektem współpracy z naukowcami z USA (Univ. Houston, Univ. Detroit Mercy), Austrii (Univ. Innsbruck), Włoch (Solvay Solexis – Research and Technology) i Rumunii (Romanian Academy of Sciences).

Uczestnictwo w realizacji 15 projektów badawczych jako główny wykonawca lub kierownik (5-krotnie); wypromowanie dwóch doktorów nauk chemicznych.

University of Houston, Houston, TX, USA  (post doctoral, 13 mies. 1982/3); University of Detroit Mercy, Detroit, MI, USA (visiting scientist, consulting professor, 28 mies. 1993-2006).

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

7 czerwca 1896 urodził się Robert Mulliken, amerykański fizyk oraz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1966) za badania dotyczące wiązań chemicznych i struktury elektronowej cząsteczek.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia