• BIP

Wydział Chemiczny

mgr inż.
Jadwiga Albińska
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej (I31)
starszy specjalista
42 631-31-16
420
Jadwiga Albińska
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
Dziedziny badań:
chemia analityczna, chemia środowiska, fizykochemia powierzchni, kataliza heterogeniczna
Metody badań:
Spektrometria adsorpcji atomowej, ASA-CV, Mineralizacja próbek różnego pochodzenia.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

7 czerwca 1896 urodził się Robert Mulliken, amerykański fizyk oraz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1966) za badania dotyczące wiązań chemicznych i struktury elektronowej cząsteczek.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia