• BIP
chemia

Wydział Chemiczny

Krzysztof Strzelec
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
dr hab. inż.
Krzysztof Strzelec
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
profesor nadzw.
zastępca dyrektora Instytutu Technologii Polimerów i Barwników ds. Naukowych
42 631-32-12
6

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

26 czerwca 1945 powstał Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia