• BIP
chemia

Wydział Chemiczny

Maria Hilczer
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
prof. dr hab. inż.
Maria Hilczer
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
profesor nadzw.
Kierownik Pracowni Komputerowych
42 631-31-38
308
chemia teoretyczna, informatyka chemiczna, modelowanie molekularne, zastosowanie metod symulacji komputerowej w badaniach: procesów wywołanych działaniem promieniowania jonizującego na układy skondensowane, procesów lokalizacji i przeniesienia ładunku w cieczach polarnych, matrycach polimerowych i nanostrukturach, wpływu pola elektrycznego na procesy przeniesienia elektronu, modelowanie kompleksów lek-białko, badanie preferencji konformacyjnych wybranych nukleozydów.

 1. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  Model for the prestabilized electron relaxation. Application to electrons in 1-propanol at low temperatures. Radiochemical and Radioanalytical Letters 31, 241-250 (1977)
 2. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  Trapped electron in polar glasses - the prestabilized electron relaxation.  ZfI-Mitteilungen (Germany) 14, 197-205 (1978)
 3. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  Trapped electron in polar glasses - a new model of hydrated electron.  ZfI-Mitteilungen (Germany) 14, 206-212 (1978)
 4. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  A new model of the hydrated electron. Statistical distribution of trapped electron energies.  Radiochemical and Radioanalytical Letters 36, 245-255 (1978)
 5. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  Statistical model of the hydrated electron. Optical absorption spectrum.  Radiochemical and Radioanalytical Letters 39, 405-416 (1979)
 6. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  A model for electron solvation in polar-nonpolar mixtures.  Radiochemical and Radioanalytical Letters 39, 417-428 (1979)
 7. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  Statistical model for hydrated electron. Distribution function of the hydrated electron energy.  Radiochemical and Radioanalytical Letters 40, 155-168 (1979)
 8. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  A model for relaxation of nonpolar glassy matrices - effect of relaxation on some of radiation chemistry processes.  Radiation Physics and Chemistry 16, 237-243 (1980)
 9. M. Hilczer, W. M. Bartczak, J. Kroh;  Model of the self-trapped hole Cl2- in irradiated aqueous chloride solutions.  Radiation Physics and Chemistry 16, 219-224 (1980)
 10. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  Theoretical models of trapped electron in ionic matrices.  ZfI-Mitteilungen (Germany) 43b, 355-373 (1981)
 11. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  Trapped electron in frozen ionic solutions – a theoretical model.  Radiation Physics and Chemistry 17, 431-437 (1981)
 12. M. Hilczer, W. M. Bartczak, B. Feret;  Solvated electron in ionic solutions. A theoretical model.  Proceedings of the 5-th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, ed. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, str. 95-101
 13. J. Kroh, M. Hilczer, W. M. Bartczak;  Stabilized electron in nonaqueous ionic solutions - a theoretical model.  Proceedings of the 7-th International Congress of Radiation Research, ed. Martinus Nijhoff Publishers, Amsterdam, 1983, str. A1-31
 14. M. Hilczer, W. M. Bartczak, M. Sopek;  Trapped electron in frozen ionic solutions – II. Asymmetry and relaxation of electron traps.  Radiation Physics and Chemistry 26, 693-695 (1985)
 15. B. Webster, M. Hilczer, M. J. Ramos, I. Carmichael;  The inclusion of d-type Gaussian functions in the analytic method for the calculation of electrostatic molecular potentials. Interaction of a proton or a positive muon with carbon monoxide.  Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2 81, 1761-1769 (1985)
 16. M. Hilczer, W. M. Bartczak, M. Sopek;  Model of preexisting traps for electrons in polar liquids.  The Journal of Chemical Physics 85, 6813-6814 (1986)
 17. M. Hilczer, W. M. Bartczak, M. Sopek;  Pre-existing traps for electrons in polar liquids.  Proceedings of the 6-th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, ed. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, str. 81-87
 18. W. M. Bartczak, M. Hilczer, J. Kroh;  A statistical model of the hydrated electron.  The Journal of Physical Chemistry 91, 3834-3840 (1987)
 19. M. Hilczer, W. M. Bartczak, J. Kroh;  Preexisting traps for electrons in polar liquids. Statistical distributions of trap energy and structure.  The Journal of Chemical Physics 89, 2286-2291 (1988)
 20. M. Hilczer, W. M. Bartczak;  A statistical model of the solvated electron in polar media. The point-dipole approximation.  The Journal of Physical Chemistry 94, 6165-6171 (1990)
 21. M. Hilczer, W. M. Bartczak, M. Sopek;  Electron localization in liquid alcohols. A statistical model.  Radiation Physics and Chemistry 36, 199-202 (1990)
 22. M. Hilczer;  Statystyczny opis pułapek elektronowych w ciekłych ośrodkach polarnych. I. Pułapki pierwotne.  Wiadomości Chemiczne 44, 71-89 (1990)
 23. M. Hilczer;  Statystyczny opis pułapek elektronowych w ciekłych ośrodkach polarnych. II. Modele solwatowanego elektronu.  Wiadomości Chemiczne 44, 91-110 (1990)
 24. M. Hilczer, W. M. Bartczak;  Statistical model of the localized electron in dilute ionic solutions.  Radiation Physics and Chemistry 38, 333-338 (1991)
 25. M. Hilczer, W. M. Bartczak;  Electron localization in random potential field. Statistical model of the solvated electron in dipolar media.  Proceedings of the 5-th Working Meeting on Radiation Interaction , ed. Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung, Leipzig, 1991, str. 80-84
 26. M. Hilczer, W. M. Bartczak;  Electron localization in random potential fields. Statistics of potential in polar disordered media.  Radiation Physics and Chemistry 39, 85-90 (1992)
 27. M. Hilczer, W. M. Bartczak, M. Sopek;  An excess electron-methanol pseudopotential.  The Journal of Physical Chemistry 96, 2736-2742 (1992)
 28. M. Hilczer, W. M. Bartczak;  Electron traps in polar liquids. An application of the formalism of the random field theory.  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Chemistry 40, 141-148 (1992)
 29. M. Hilczer;  Elektrony solwatowane w cieczach polarnych.  Problemy 546 (2), 30-38 (1992)
 30. M. Hilczer;  Lokalizacja elektronów w amorficznych układach skondensowanych w świetle nowych metod obliczeniowych i teorii statystycznych Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 671, 1-79 (1992)
 31. M. Hilczer, W. M. Bartczak;  An application of random field theory to analysis of electron trapping sites in disordered media.  The Journal of Physical Chemistry 97, 508-512 (1993)
 32. M. Tachiya, M. Hilczer;  Solvent effect on the electron transfer rate and the energy gap low.  in Ultrafast Reaction Dynamics and Solvent Effects, Eds. Y. Gauduel, P.J. Rossky, American Institute of Physics Conference Proceedings 298, 447-459 (1994)
 33. M. Hilczer, M. Tachiya;  Computer simulation studies of solvent effect on electron transfer in acetonitrile solutions.  Journal of Molecular Liquids 64, 113-121 (1995)
 34. M. Hilczer, M. Tachiya;  Electron localization in liquid methanol. Lifetime of the pre-existing electron traps.  The Journal of Physical Chemistry 100, 7691-7697 (1996)
 35. M. Hilczer, M. Tachiya;  Competitive electron transfers in model triad systems: MD simulations.  The Journal of Physical Chemistry 100, 8815-8826 (1996)
 36. M. Hilczer;  Distributions of the electrostatic potential in polar liquids. MD simulations.  HyperNews 1, 15-17 (1996)
 37. T. Kato, M. Hilczer, M. Tachiya;  Theoretical study of electron transfer reactions in molecular clusters.  Chemical Physics Letters 284, 350-358 (1998)
 38. M. Hilczer, T. Kato, M. Tachiya;  Charge separation reaction in clusters of polar molecules. MD simulations.  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 232, 131-134 (1998)
 39. M. Hilczer, M. Tachiya;  Effect of solvent polarity on the potential of mean force between two molecular ions: MD simulation.  Chemical Physics Letters 295, 337-346 (1998)
 40. M. Hilczer, M. Tachiya;  Computer simulation of electron transfer reactions between two molecular species in solvents of various polarity.  Journal of Molecular Liquids 86, 97-102 (2000)
 41. M. Hilczer, A. V. Barzykin, M. Tachiya;  Theory of the stopped-flow method for studying micelle exchange kinetics..Langmuir 17, 4196-4201 (2001)
 42. M. Hilczer, M. Steblecka;  Primary electron localization in polar liquids: Dependence on matrix and temperature.  Research on Chemical Intermediates 27, 807-822 (2001)
 43. M. Hilczer, S. Traytak, M. Tachiya;  Electric field effects on fluorescence quenching due to electron transfer.  The Journal of Chemical Physics 115, 11249-11253 (2001)
 44. M. Hilczer, M. Tachiya;  Electric field effects on fluorescence quenching due to electron transfer. II Linked donor-acceptor systems.  The Journal of Chemical Physics 117, 1759-1767 (2002)
 45. M. Hilczer, M. Tachiya;  Competitive electron transfers in model ionic triad systems. MD simulations.  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 158, 83-100 (2003)
 46. M. Hilczer, M. Tachiya;  Stochastic treatment of dye transfer between droplets dispersed in water.  The Journal of Physical Chemistry B 107, 1933-1936 (2003)
 47. M. Hilczer, M. Steblecka;  Electron solvation in liquid 1-propanol and 2-propanol. Effect of microscopic liquid structure.  Radiation Physics and Chemistry 67, 263-268 (2003)
 48. M. Hilczer, T. Bandyopadhyay, M. Tachiya;  Electric field effect on electron transfer between donor and acceptor in polymer matrix.  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 166, 33-44 (2004)
 49. M. Gutman, M. Hilczer, M. Tachiya;  Effect of excitation migration on the decay of excited states via electron transfer to acceptors.  Nukleonika 50, S39-S43 (2005)
 50. M. Wolszczak, M. Steblecka, M. Hilczer;  Pulse radiolysis of 9-anthrylmethylammonium cation in aqueous solution.  Chemical Physics Letters 410, 213-217 (2005)
 51. J.B. Xiao, X.Q. Chen, X. Y. Jiang, M. Hilczer, M. Tachiya;  Probing the interaction of trans-resveratrol with bovine serum albumin: a fluorescence quenching study with Tachiya model.  Journal of Fluorescence 18, 671-678 (2008)
 52. M. Gutman, M. Hilczer;  Computer simulation of processes connected with electron donor fluorescence quenching in rigid matrices. Effect of an external electric field.  Polish Journal of Chemistry 82, 2245-2253 (2008)
 53. M. Hilczer, M. Tachiya;  Distribution of the decay rate constants of individual excited probes surrounded by randomly distributed quenchers.  The Journal of Chemical Physics 130, 184502_1-184502_6 (2009)
 54. M. Hilczer, M. Tachiya;  Stochastic approach to charge separation in multiexcited quantum dots.  The Journal of Physical Chemistry C 113, 18451–18454 (2009)
 55. M. Hilczer, M. Steblecka, M. Wolszczak, M. Tachiya;  Diffusion-mediated electron transfer between cations in ionic solutions monitored by fluorescence quenching.  Chemical Physics Letters 469, 76-80 (2009)
 56. M. Hilczer, M. Tachiya;  Unified theory of geminate and bulk electron-hole recombination in organic solar cells.  The Journal of Physical Chemistry C 114, 6808-6813 (2010)
 57. T. Strozik, M. Wolszczak, M. Hilczer;  Radiolysis of 5,10,15,20-tetrakis(N-methyl-4-pyridyl)-porphyrin or 5,10,15,20-tetrakis(4-sulfonatophenyl)-porphyrin in aqueous solution in the presence and in the absence of DNA or human serum albumin.  Radiation Physics and Chemistry 91, 156-165 (2013)
 58. T. Strozik, M. Hilczer;  Probing the interaction of anionic porphyrin with human serum albumin – circular dichroism studies.  w Zbiór recenzowanych artykułów konferencyjnych IV WSND PŁ, Rogów 14-16 kwietnia 2014, 121-126, ISBN: 978-83-7283-606-9

Centralny Program Badań Podstawowych CPBP 01.19 Szybkie procesy i krótkożyjące produkty przejściowe w chemii, fizyce i biologii. Wykonawca. Grupa tematyczna 02 – budowa produktów przejściowych w fazie skondensowanej metodami radiolizy impulsowej i metodami symulacji komputerowej. Termin realizacji 1986 – 1993

Centralny Program Badań Podstawowych CPBP 01.19 Szybkie procesy i krótkożyjące produkty przejściowe w chemii, fizyce i biologii. Wykonawca. Grupa tematyczna 02 – budowa produktów przejściowych w fazie skondensowanej metodami radiolizy impulsowej i metodami symulacji komputerowej. Termin realizacji 1993 – 1995.

Centralny Program Badań Podstawowych CPBP 01.12 Struktura, przejścia fazowe i własności układów molekularnych i faz skondensowanych. Główny wykonawca zadania 10.01 Obliczanie struktury organicznych cieczy i szkliw, procesy migracji i wychwytu ładunków w szkliwach. Termin realizacji 1986 – 1987.

Centralny Program Badań Podstawowych CPBP 01.12 Struktura, przejścia fazowe i własności układów molekularnych i faz skondensowanych. Kierownik zadania 10.01 Obliczanie struktury organicznych cieczy i szkliw, procesy migracji i wychwytu ładunków w szkliwach. Termin realizacji 1987 – 1990.

Projekt badawczy KBN nr. 1122/P3/92/02 Rozwój metod eksperymentu komputerowego i ich zastosowanie w badaniach procesów fizykochemicznych inicjowanych radiacyjnie. Główny wykonawca. Termin realizacji 1992 – 1993.

Projekt badawczy KBN nr. 1122/P3/92/02 Rozwój metod eksperymentu komputerowego i ich zastosowanie w badaniach procesów fizykochemicznych inicjowanych radiacyjnie. Główny wykonawca. Termin realizacji 1993 – 1994.

Center-of-Excellence (COE) Development Project on Photoreaction Control and Photofunctional Materials, prowadzony w National Institute of Materials and Chemical Research i National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japonia. Wykonawca. Termin realizacji 1997 – 2006 r.

Projekty badawcze w ramach działalności statutowej i badań własnych:

2007 - 2011 - Badanie procesów przeniesienia energii i elektronu w układach molekularnych metodami symulacji komputerowej

od 2012 Spektroskopowe badania lokalizacji leków antynowotworowych w białkach osocza krwi ludzkiej. Modelowanie komputerowe miejsc lokalizacji leków w albuminie osocza krwi ludzkiej

 

1983 – 1985      Glasgow University, Wielka Brytania (18 miesięcy), współpraca z prof. B. C. Websterem w zakresie chemii kwantowej

1992         National Chemical Laboratory for Industry, Tsukuba, Japonia (3 miesiące), współpraca z prof. M. Tachiya w zakresie komputerowej symulacji reakcji przeniesienia ładunku

1995         National Institute of Materials and Chemical Research, Tsukuba, Japonia (9 miesięcy), STA Fellowship

1996         National Institute of Materials and Chemical Research, Tsukuba, Japonia (3 miesiące), STA Fellowship

1998         National Institute of Materials and Chemical Research, Tsukuba, Japonia (4 miesiące), COE project

2000         National Institute of Materials and Chemical Research, Tsukuba, Japonia (3 miesiące), COE project

2001         National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japonia, (3 miesiące), COE project

2002         National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japonia (5 miesięcy), COE project

2003         National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japonia (2 tygodnie), COE project

2009         National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japonia (3 miesiące)

Zajęcia prowadzone w ostatnich latach:

 1. Technologie Informatyczne (I semestr, studia I stopnia wszystkie kierunki) – wykład 15 godz. i laboratorium komputerowe 30 godz.  
 2. Chemia teoretyczna (I semestr, Chemia, studia II stopnia) – wykład 30 godz., ćwiczenia rachunkowe 15 godz. i laboratorium komputerowe 30 godz.
 3. Techniki komputerowe (VI semestr, studia I stopnia, Technologia Chemiczna, specjalność Inż. Biomedyczna i Radiacyjna) – wykład 30 godz. i laboratorium komputerowe 15 godz.
 4. Symulacje komputerowe układów molekularnych (Dynamika Molekularna, Stochastyczna, Monte Carlo w zastosowaniu do np. roztworów, polimerów, nanocząsteczek), Studia Doktoranckie – wykład i laboratorium komputerowe, 15 godz.
 5. Modelowanie procesów środowiskowych (II semestr, studia II stopnia, Ochrona Środowiska, specjalność Metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska) – laboratorium komputerowe 15 godz.
 6. Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku (I semestr, studia II stopnia, Ochrona środowiska – laboratorium komputerowe 45 godz.
 7. Techniki komputerowe w medycynie (II semestr, studia II stopnia, Technologia chemiczna, specjalność Inżynieria biomedyczna i radiacyjna – laboratorium komputerowe 15 godz.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

22 września 1791 urodził się Michael Faraday, angielski chemik oraz fizyk, którzy stworzył podstawy elektrochemii, odkrył benzen, wydzielił naftalen, heksachloroetan oraz koloidalne złoto.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia