• BIP
chemia

Wydział Chemiczny

Mariusz Wójcik
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
dr hab. inż.
Mariusz Wójcik
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej - I34
profesor uczelni
Pełnomocnik Dziekana ds. ds. Informatyzacji, legalności oprogramowania i e-learningu
42 631-31-94
307
Badania teoretyczno-obliczeniowe procesów fizykochemicznych, w tym m.in:
- modelowanie procesów zachodzących w układach napromieniowanych lub poddanych fotojonizacji,
- badania dyfuzji oraz reakcji kontrolowanych dyfuzyjnie,
- teoria rekombinacji cząstek,
- modelowanie procesów fotofizycznych,
- symulacje komputerowe,
- zastosowania metod chemometrycznych.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

7 grudnia 1909 opatentowano bakelit – pierwsze termoutwardzalne tworzywo sztuczne produkowane na dużą skalę.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia