• BIP
chemia

Wydział Chemiczny

Renata Czechowska-Biskup
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
dr inż.
Renata Czechowska-Biskup
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej - I34
specjalista
Kierownik Laboratorium Chemii Fizycznej
42 631-31-61, 631-31-90
204
• chemia radiacyjna i fizykochemia roztworów polimerów
• badania właściwości fizykochemicznych chitozanu - polimeru pochodzenia naturalnego
• nanotechnologie nanocząstki – ich synteza i analiza

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

7 grudnia 1909 opatentowano bakelit – pierwsze termoutwardzalne tworzywo sztuczne produkowane na dużą skalę.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia