• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Grupa II. Dydaktyka

SEMESTR LETNI (cz. 1)
Efektywne metody i techniki dydaktyczne dr hab. B. Brożek-Płuska, prof. uczelni
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Laboratorium chemii w szkole wyższej dr inż. J. Krystek, prof. uczelni

 

Grupa III. Przedmioty fakultatywne poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Genetyka molekularna -
Pozyskiwanie funduszy na badania prof. dr hab. B. Kolesińska
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Eksperyment naukowy prof. M. Główka
Podstawy geochemii prof. W. Wolf
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Techniki prezentacji prof. dr hab. P. Ulański
Wstęp do pisania publikacji naukowych -
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Języki i metody programowania dr hab. M. Wójcik, prof. uczelni
Metrologia chemiczna prof. W. Wolf

 

Grupa IV. Zajęcia fakultatywne ogólne związane dziedziną studiów

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Spectroscopic Techniques in Chemistry, Biology and Materials Engineering: EPR and Fluorescence Methods prof. E. Szajdzińska-Piętek
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Molecular modeling: methods and techniques prof. P. Paneth
Alternatywne źródła energii dr hab. J. Grams, prof. uczelni
Symulacje komputerowe układów molekularnych (Dynamika Molekularna, Stochastyczna, Monte Carlo w zastosowaniu do np. roztworów, polimerów, nanocząstek) prof. M. Hilczer
Organocatalysis prof. dr hab. Ł. Albrecht
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Molecular spectroscopy prof. H. Abramczyk
Interpretation of crystal structure prof. M. Główka
Chemia bionieorganiczna -
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Związki kompleksowe w nauce i działalności człowieka dr hab. A. Czylkowska, prof. uczelni
Zastosowanie nowoczesnych metod w badaniu powierzchni oraz analizie śladów prof. M.I. Szynkowska-Jóżwik

 

Grupa V.CH. Zajęcia fakultatywne kierunkowe związane z kierunkiem CHEMIA

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Radiation chemistry as a tool to study chemical kinetics prof. A. Marcinek
Mechanizmy reakcji związków org. I prof. T. Janecki
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Mechanizmy reakcji związków org. II prof. T. Janecki
Photochemical Methods to Study Kinetics in Solution dr hab. M. Wolszczak, prof. uczelni
RFT - Reaktywne formy tlenu w chemii i biologii prof. L. Gębicka
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Prodrugs dr hab. K. Błażewska, prof. uczelni
Nowoczesne techniki sprzężone i ich zast. w analizie środowiskowej i klinicznej prof. dr hab. J. Kałużna-Czaplińska
HPLC w analizie i oczyszczaniu biopolimerów prof. E. Sochacka
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Reaktywne cząsteczki chemiczne prof. T. Gajda
Zastosowanie biokatalizatorów w chemii organicznej i medycznej prof. E. Sochacka
Spektroskopia wibracyjna i relaksacyjna materiałów organicznych prof. J. Ulański

 

Grupa V.TCH. Zajęcia fakultatywne kierunkowe związane z kierunkiem TECHNOLOGIA CHEMICZNA

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Nanocząstki a kataliza prof. J. Rynkowski
Metody modyfikacji polimerów prof. dr hab. K. Strzelec
Termiczne metody analizy polimerów dr hab. J. Pietrasik, prof. uczelni
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Chromatographic and spectroscopic methods used for polymer analysis dr hab. J. Pietrasik, prof. uczelni
Macromolecular engineering prof. K. Matyjaszewski
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Molecular Materials and Nanomaterials I prof. J. Ulański
Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych prof. D. Bieliński
Katalityczne procesy przemysłowe prof. J. Rynkowski
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Molecular Materials and Nanomaterials II prof. J. Ulański
Materiały polimerowe w katalizie i syntezie organicznej prof. dr hab. K. Strzelec
Biopolimery – wybrane zagadnienia prof. dr hab. K. Strzelec
Nowoczesne barwniki i pigmenty prof. J. Sokołowska

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia