• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Grupa II. Dydaktyka

SEMESTR LETNI (cz. 1)
Efektywne metody i techniki dydaktyczne dr hab. B. Brożek-Płuska, prof. PŁ
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Laboratorium chemii w szkole wyższej doc. J. Krystek

 

Grupa III. Przedmioty fakultatywne poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Genetyka molekularna dr hab. R. Kruszyński
Pozyskiwanie funduszy na badania dr hab. B. Kolesińska, prof. PŁ
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Eksperyment naukowy prof. M. Główka
Podstawy geochemii prof. W. Wolf
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Techniki prezentacji dr hab. P. Ulański, prof. PŁ
Wstęp do pisania publikacji naukowych dr hab. R. Kruszyński
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Języki i metody programowania dr hab. M. Wójcik, prof. PŁ
Metrologia chemiczna prof. W. Wolf

 

Grupa IV. Zajęcia fakultatywne ogólne związane dziedziną studiów

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Spectroscopic Techniques in Chemistry, Biology and Materials Engineering: EPR and Fluorescence Methods prof. E. Szajdzińska-Piętek
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Molecular modeling: methods and techniques prof. P. Paneth
Alternatywne źródła energii dr hab. J. Grams, prof. PŁ
Symulacje komputerowe układów molekularnych (Dynamika Molekularna, Stochastyczna, Monte Carlo w zastosowaniu do np. roztworów, polimerów, nanocząstek) prof. M. Hilczer
Organocatalysis dr hab. Ł. Albrecht, prof. PŁ
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Molecular spectroscopy prof. H. Abramczyk
Interpretation of crystal structure prof. M. Główka
Chemia bionieorganiczna dr hab. R. Kruszyński
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Związki kompleksowe w nauce i działalności człowieka dr hab. A. Czylkowska, prof. PŁ
Zastosowanie nowoczesnych metod w badaniu powierzchni oraz analizie śladów prof. M.I. Szynkowska

 

Grupa V.CH. Zajęcia fakultatywne kierunkowe związane z kierunkiem CHEMIA

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Radiation chemistry as a tool to study chemical kinetics prof. A. Marcinek
Mechanizmy reakcji związków org. I prof. T. Janecki
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Mechanizmy reakcji związków org. II prof. T. Janecki
Photochemical Methods to Study Kinetics in Solution dr hab. M. Wolszczak, prof. PŁ
RFT - Reaktywne formy tlenu w chemii i biologii prof. L. Gębicka
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Prodrugs dr hab. K. Błażewska, prof. PŁ
Nowoczesne techniki sprzężone i ich zast. w analizie środowiskowej i klinicznej dr hab. J. Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
HPLC w analizie i oczyszczaniu biopolimerów prof. E. Sochacka
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Reaktywne cząsteczki chemiczne prof. T. Gajda
Zastosowanie biokatalizatorów w chemii organicznej i medycznej prof. E. Sochacka
Spektroskopia wibracyjna i relaksacyjna materiałów organicznych prof. J. Ulański

 

Grupa V.TCH. Zajęcia fakultatywne kierunkowe związane z kierunkiem TECHNOLOGIA CHEMICZNA

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Nanocząstki a kataliza prof. J. Rynkowski
Metody modyfikacji polimerów dr hab. K. Strzelec, prof. PŁ
Termiczne metody analizy polimerów dr hab. J. Pietrasik, prof. PŁ
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Chromatographic and spectroscopic methods used for polymer analysis dr hab. J. Pietrasik, prof. PŁ
Macromolecular engineering prof. K. Matyjaszewski
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Molecular Materials and Nanomaterials I prof. J. Ulański
Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych prof. D. Bieliński
Katalityczne procesy przemysłowe prof. J. Rynkowski
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Molecular Materials and Nanomaterials II prof. J. Ulański
Materiały polimerowe w katalizie i syntezie organicznej dr hab. K. Strzelec, prof. PŁ
Biopolimery – wybrane zagadnienia dr hab. K. Strzelec, prof. PŁ
Nowoczesne barwniki i pigmenty prof. J. Sokołowska

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

19 października 1937 zmarł Ernest Rutherford, brytyjski fizyk, który jako pierwszy potwierdził istnienie jądra atomowego. Laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1908).

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia