• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ OGŁASZA NABÓR NA
4-LETNIE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE „CHEMIA”
oraz na
4-LETNIE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE „TECHNOLOGIA CHEMICZNA”
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Tematyka naukowa: Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska, Chemia obliczeniowa, Fotochemia i techniki laserowe, Kataliza heterogeniczna, Nanotechnologia materiałów organicznych i metalicznych, Nowoczesne materiały polimerowe, Radiochemia i radioekologia, Rentgenowska analiza strukturalna, Spektroskopia wibracyjna i relaksacyjna, Stereochemia i mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych, Synteza i aplikacja barwników, Synteza i modyfikacja biomateriałów polimerowych, Synteza i struktura związków organicznych, heteroorganicznych i metaloorganicznych, Technologie oczyszczania ścieków, Zastosowanie metod chemii radiacyjnej w chemii i biochemii, Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie klinicznej, Związki farmakologicznie aktywne, Związki naturalne i ich analogi.

NA STUDIA DOKTORANCKIE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ ABSOLWENCI STUDIÓW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH I POKREWNYCH (np. BIOCHEMIA, BIOFIZYKA)

WYMAGANIA:
- OCENA KOŃCOWA WPISANA W DYPLOMIE UKOŃCZENIA STUDIÓW II STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH minimum DOBRA, BĄDŹ PRZYZNANE FINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „DIAMENTOWY GRANT”
- SILNA MOTYWACJA DO PRACY NAUKOWEJ
- DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- PISEMNA ZGODA KIEROWNIKA JEDNOSTKI, w której będzie wykonywana praca doktorska
- POZYTYWNY WYNIK PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

Podanie zawierające deklaracje zainteresowań naukowych, podanie o przyjęcie na studia III stopnia (www.p.lodz.pl), odpis dyplomu studiów wyższych magisterskich, opinię opiekuna pracy magisterskiej, kwestionariusz osobowy, ksero dowodu osobistego, fotografię przyjmuje Dziekanat Wydziału Chemicznego PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. 631-31-04.

do dnia 7 WRZEŚNIA 2018 r. (do godz. 14:00)


Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 11-12 września 2018 r.


Prodziekan Wydziału Chemicznego ds. Nauk i Innowacji
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

15 grudnia 1916 urodził się Maurice Wilkins, biochemik brytyjski, prowadził badania rentgenograficzne nad kwasem deoksyrybonukleinowym, laureat Nagrody Nobla (1962).

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia