• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej Sesji Naukowej Doktorantów III roku
w dniu 22 stycznia 2019 roku


Komisja konkursowa przyznała następującym doktorantom nagrody za prezentacje na Sesji Naukowej Doktorantów III roku:

I nagroda – mgr inż. Katarzyna DębiecBadania nad syntezą modyfikowanych nukleozydów i fragmentów tRNA zawierających pierścień hydantoiny
Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka

II nagroda – mgr inż. Sylwia CzłonkaSynteza poliuretanowych (PU), termoizolacyjnych materiałów porowatych
Promotorzy: dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ,  prof. M. Bertino
Promotor pomocniczy: dr inż. A. Strąkowska

III nagroda – mgr inż. Adam ŁuczakOrganiczne tranzystory z efektem polowym do zastosowań w elektronice drukowanej
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Jung

Wyróżnienia:
mgr inż. Jan BojanowskiWykorzystanie strategii dekarboksylatywnych w syntezie związków heterocyklicznych
Opiekun naukowy: dr hab. Ł. Albrecht, prof. PŁ

mgr inż. Bolesław SzadkowskiNowe organiczno-nieorganiczne dodatki kompozytów elastomerowych
Promotor: prof. dr hab. inż. M. Zaborski
Promotor pomocniczy: dr inż. A. Marzec

mgr inż. Joanna WaśkoBadania oddziaływań fragmentów insuliny i amyliny z wybranymi białkami
Promotor: dr hab. inż. B. Kolesińska, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. M. Steblecka


Przewodnicząca Komisji: dr hab. inż. K. Błażewska
Członkowie Komisji:
dr hab. M. Długosz-Lisiecka
dr hab. inż. I. Głowacki
dr hab. R. Podsiadły, prof. PŁ
dr hab. inż. I. Witońska, prof. PŁ


Prezentacje doktorantów.zip (25 MB)

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

12 listopada 1746 urodził się Jacques Alexandre Charles, francuski fizyk, który sformułował prawo Charles'a oraz pierwszą wersję prawa Gay-Lussaca.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia