• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

 

 Drodzy Doktoranci

W skład Rady Doktorantów Wydziału Chemicznego w roku kalendarzowym 2018 wchodzą:

- jeden doktorant (1os.) z największą ilością głosów ze wszystkich jednostek -

Marta Romaniszyn- Przewodnicząca;

- Przedstawiciel Doktorantów z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej (1os.)-

Michał Sadowski - sekretarz;

- Przedstawiciel Doktorantów z Instytutu Chemii Organicznej  (1os.)-

Klaudia Sadowska;

- Przedstawiciel Doktorantów z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej (1os.)-

Karolina Radomska - Zastępca Przewodniczącego;

- Przedstawiciel Doktorantów z Instytutu Technologii Polimerów (1 os.)-

Marcin Sęk i Barwników (1 os.)- Rafał Sałata;

- Przedstawiciel Doktorantów z Katedry Fizyki Molekularnej (1os.)- Hanna Makowska.

 

 

 

Komisje Wydzialowe na rok 2018

- Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów- Radomska Karolina;
- Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów - Świętosławski Jacek, Gacki Michał, Sneka-Płatek Olga; Sałata Rafał, Michalak Joanna;
- Doktorancka Komisja Stypendialna- Sneka-Płatek Olga ;
- Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich- Sadowska Klaudia;
- Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich - Romaniszyn Marta;
- Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia - Romaniszyn Marta;
- Komisja Wyborcza Wydziału Chemicznego - Ryczkowski Robert;
- Komisja ds. Rozwoju Młodych Naukowów - Radomska Karolina.
 
Dodatkowo zostały przeprowadzone wybory do:
- Rady Wydziału - Przedstawiciele Doktorantów- Radomska Karolina, Sadowska Klaudia.
 

 


Szanowni Doktoranci.

Zespół ds. Przepustek Wjazdowych SD PŁ informuje o zbieraniu dokumentów od osób wyrażających chęć posiadania przepustki wjazdowej na rok kalendarzowy 2016. 

Opłata za korzystanie z nienumerowanych miejsc parkingowych na terenie obu kampusów Politechniki Łódzkiej w roku kalendarzowym 2016 wynosi 250zł.
Więcej informacji w Regulaminie Przyznawania Przepustek Wjazdowych oraz pracy Zespołu ds. Przepustek Wjazdowych Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej, umieszczonym na stronie dokt.p.lodz.pl
 
Osoby składające wniosek powinny drogą mailową:
1) przesłać zaświadczenie z dziekanatu o pełnej rejestracji na 
rok akademicki 2015/2016 lub zgodę na przedłużenie o jeden rok w danym roku akademickim;
2) przesłać wypełnione Załączniki do Regulaminu przyznawania przepustek
wjazdowych oraz pracy Zespołu ds. Przepustek Wjazdowych;
3) zapoznać się z Regulaminem przyznawania przepustek wjazdowych oraz 
pracy Zespołu ds. Przepustek Wjazdowych.
 
Wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem przepustki wjazdowej zostaną automatycznie zapisane na "listę oczekujących". 
Zespół ds. Przepustek Wjazdowych następnie wybierze wg. kolejności zgłoszeń, zgodnie z obowiązującym limitem miejsc na danym Wydziale, osoby, które będą miały możliwość uzyskania przepustki wjazdowej po uiszczeniu opłaty.
Zespół ds. Przepustek Wjazdowych prześle wybranym osobom numer konta bankowego na, który należy wykonać przelew. 
Zespół ds. Przepustek Wjazdowych poinformuje drogą elektroniczną wszystkich zainteresowanych  o ich aktualnym statusie.
Osoby, które dokonają przelewu i prześlą potwierdzenie, zostaną powiadomione o terminie odebrania przepustki.
Podczas odbioru przepustki wjazdowej, osoby, te zobligowane są do przyniesienia oryginałów podesłanych wcześniej dokumentów.
 
Wszystkie  pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres:  
 
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Zespołu ds. Przepustek Wjazdowych SD PŁ
Michał Sadowski

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia