• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Faculty of Chemistry

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ OGŁASZA NABÓR NA
4-LETNIE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE „CHEMIA”
oraz na
4-LETNIE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE „TECHNOLOGIA CHEMICZNA”
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Tematyka naukowa: Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska, Chemia obliczeniowa, Fotochemia i techniki laserowe, Kataliza heterogeniczna, Nanotechnologia materiałów organicznych i metalicznych, Nowoczesne materiały polimerowe, Radiochemia i radioekologia, Rentgenowska analiza strukturalna, Spektroskopia wibracyjna i relaksacyjna, Stereochemia i mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych, Synteza i aplikacja barwników, Synteza i modyfikacja biomateriałów polimerowych, Synteza i struktura związków organicznych, heteroorganicznych i metaloorganicznych, Technologie oczyszczania ścieków, Zastosowanie metod chemii radiacyjnej w chemii i biochemii, Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie klinicznej, Związki farmakologicznie aktywne, Związki naturalne i ich analogi.

NA STUDIA DOKTORANCKIE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ ABSOLWENCI STUDIÓW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH I POKREWNYCH (np. BIOCHEMIA, BIOFIZYKA)

WYMAGANIA:
- OCENA KOŃCOWA WPISANA W DYPLOMIE UKOŃCZENIA STUDIÓW II STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH minimum DOBRA, BĄDŹ PRZYZNANE FINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „DIAMENTOWY GRANT”
- SILNA MOTYWACJA DO PRACY NAUKOWEJ
- DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- PISEMNA ZGODA KIEROWNIKA JEDNOSTKI, w której będzie wykonywana praca doktorska
- POZYTYWNY WYNIK PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

Podanie zawierające deklaracje zainteresowań naukowych, podanie o przyjęcie na studia III stopnia (www.p.lodz.pl), odpis dyplomu studiów wyższych magisterskich, opinię opiekuna pracy magisterskiej, kwestionariusz osobowy, ksero dowodu osobistego, fotografię przyjmuje Dziekanat Wydziału Chemicznego PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. 631-31-04.

do dnia 7 WRZEŚNIA 2018 r. (do godz. 14:00)


Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 11-12 września 2018 r.


Prodziekan Wydziału Chemicznego ds. Nauk i Innowacji
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Chemiczna kartka z kalendarza

OUR SUCCESSES

 

ABIOM

DEAN'S MESSAGES

Educational activities

Koło Młodych Chemików

Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

Sci Student Associations

 
 
 
 
 

Shortcuts

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia