• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Informacja nr 4 Prorektora ds. studenckich PŁ w sprawie terminów wnoszenia opłat za studia niestacjonarne i opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 znajduje się w załączniku:

 

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

28 września 1852 urodził się Henri Moissan, francuski chemik, który w 1906 otrzymał Nagrodę Nobla za pracę dotyczącą wyizolowania fluoru.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia