• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

W celu uzyskania dostępu do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta
i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP
i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece, Dziekanatu lub SMSem.

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu:
"Chemiapaździernik 2020".
Klucz dostępu do kursu: H2O-10  

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie 30.11.2020r.
Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres

Ze względu na zmianę zakresu oraz formy kursu BHP, kolejna jego edycja (nie dotyczy bieżącej edycji kończącej się 30.11.2020) odbędzie się już w nowej odsłonie. Wszystkie dotychczasowe dokonania studentów w bazie kursu zostaną wymazane. Oznacza to, że nie będzie możliwości przepisania zaliczenia na podstawie poprzednich podejść do kursu. Także osoby, które zaczną, ale nie ukończą kursu w terminie do 30.11.2020 a uzyskają zgodę Dziekanatu na kolejne podejście, będą musiały przejść nową wersję kursu od początku.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

  1. Każdy student rozpoczynający studia musi zalogować się do kursu według podanych wyżej wytycznych. Dotyczy to także studentów, którzy kurs ten już przechodzili na innym stopniu studiów lub innym kierunku. Po zapisaniu się, należy sprawdzić
    w dzienniku ocen kursu czy widnieje w nim procentowe zaliczenie z poprzedniego podejścia. W razie braku, należy kurs wykonać.
  2. Odpowiedzi w kursie udzielamy tylko w teście końcowym, po obejrzeniu całości materiału. Nie odpowiadamy na pytania widniejące bezpośrednio pod filmami.
  3. Zaliczenia z odbytego kursu będą się sukcesywnie pojawić w Państwa dzienniku ocen dopiero po terminie zamknięcia kursu.

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

3 grudnia 1900 urodził się Richard Kuhn, niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla (1938) za prace nad karotenoidami i witaminami.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia