• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Komunikat prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w sprawie określenia terminów obligatoryjnych zaliczenia zajęć spoza programu studiów wymienionych w Komunikacie Prorektora ds. studenckich z 6 września 2021 r.

Zasady rejestracji studentów na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia określa:
rozdział 4 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej oraz Komunikat Prorektora ds. studenckich z 6 września 2021 r.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia