• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Szanowni STUDENCI Wydziału Chemicznego PŁ!

Ponieważ kierowane są przez Państwa do mnie pytania o możliwość wykonania badań okresowych/wstępnych/kontrolnych w innych terminach, gdyż w obecnej sytuacji epidemicznej nie pracują gabinety lekarzy orzeczników (lekarzy medycyny pracy), przedstawiam Państwu poniżej interpretację przepisów prawnych w tej sprawie:

Z art. 12a ustawy z 2 marca 2020 r. (po nowelizacji) wynika, że zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących badań okresowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu. Badania okresowe będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31m ustawy z 28 marca 2020 r.). Zatem jeśli studenci posiadają badania to są one nadal ważne i powinny być honorowane, również przez pracodawcę praktyk.

Ustawodawca nie zdecydował się na zniesienie obowiązku przeprowadzania badań wstępnych i kontrolnych. Przewidziano jednak złagodzenie wymogów dotyczących ich przeprowadzenia. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane w tym trybie utraci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 12a ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r., art. 2 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r.). Orzeczenie może być wytworzone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zatem jeśli studenci nie mają ważnych badań wstępnych, to kierowani są na takie badania, które mogą uzyskać w trybie uproszczonym, niekoniecznie od lekarza medycyny pracy (może być lekarz pierwszego kontaktu), także zdalnie.

 

Z poważaniem,
Izabela Witońska, prodziekan ds. studenckich W-3

 

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

23 września 1855 austriacki chemik Carl Auer von Welsbach opatentował koszulkę Auera, stosowaną jako żarnik w lampach gazowych.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia