• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Szczesio

Data wszczęcia postępowania: 25 maja 2018 r.
Dziedzina: nauki chemiczne

Dyscyplina: chemia

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Kazimiera Wilk. Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Agnieszka Czylkowska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Anna Kozioł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4. Recenzent - prof. Leszek Ciunik, Uniwersytet Wrocławski
5. Recenzent -
dr hab. Anna Bujacz, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Artur Sikorski, Uniwersytet Gdański 
7. Członek Komisji - dr hab. Piotr Ulański, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
12.06.2018 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
10.07.2018 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
31.10.2018 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
08.11.2018 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
10.01.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
15.01.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Postępowanie habilitacyjne dr Grażyny Żak

Data wszczęcia postępowania: 03 sierpnia 2018 r.
Dziedzina: nauki techniczne

Dyscyplina: technologia chemiczna

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Zbigniew Florjańczyk,Politechnika Warszawska
2. Sekretarz  - dr hab. Magdalena Maciejewska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - dr hab. Marek Matlengiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
4. Recenzent - prof. Marek Kułażyński, Politechnika Wrocławska
5. Recenzent - dr hab. Ireneusz Kocemba, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Sławomir Szafert, Uniwersytet Wrocławski
7. Członek Komisji - prof. Jacek Rynkowski, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
12.06.2018 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
09.10.2018 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
22.11.2018 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
26.11.2018 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
24.01.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
05.02.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia chemiczna.

Załączniki:
Pobierz plik (G.Żak_autoreferat.pdf)G.Żak_autoreferat.pdf5574 kB
Pobierz plik (G.Żak_wniosek.pdf)G.Żak_wniosek.pdf1348 kB
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf217 kB

Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Chrześcijańskiej

Data wszczęcia postępowania: 27 sierpnia 2018 r.
Dziedzina: nauki techniczne

Dyscyplina: technologia chemiczna

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Andrzej Sobkowiak,Politechnika Rzeszowska
2. Sekretarz  - dr hab. Paweł Mierczyński, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
4. Recenzent - prof. Małgorzata Zagórska, Politechnika Warszawska
5. Recenzent - dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki
6. Członek Komisji - dr hab. Joanna Cabaj, Politechnika Wrocławska
7. Członek Komisji - prof. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
17.09.2018 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
20.11.2018 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
19.12.2018 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
03.01.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
04.03.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
19.03.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia chemiczna.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

6 kwietnia 1920 urodził się Edmond H. Fischer, laureat nagrody Nobla (1992) za opisanie procesu odwracalności fosforylacji jako włącznika uruchamiającego białka i regulującego różne procesy komórkowe.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia