• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Andrzeja Olczaka

Data wszczęcia postępowania: 30 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne
Dyscyplina: chemia


Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Zofia Gdaniec, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
2. Sekretarz  - dr hab. Agnieszka Czylkowska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Michał Cyrański, Uniwersytet Warszawski
4. Recenzent - prof. Marek Wołcyrz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
5. Recenzent - dr hab. Jarosław Chojnacki, Politechnika Gdańska
6. Członek Komisji - dr hab. Artur Sikorski, Uniwersytet Gdański
7. Członek Komisji - dr hab. Anna Bujacz, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
07.08.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
10.09.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
29.10.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
30.10.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydata do recenzentów
09.12.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
17.12.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Albrecht

Data wszczęcia postępowania: 24 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne
Dyscyplina: chemia


Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Grażyna Leszczyńska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska
4. Recenzent - prof. Józef Drabowicz, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
5. Recenzent - prof. Dorota Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN
6. Członek Komisji - dr hab. Marek Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
7. Członek Komisji - dr hab. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
24.06.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
10.09.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
25.10.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
30.10.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
07.01.2020 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
21.01.2020 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Postępowanie habilitacyjne dr. Miguela-Angela Gomez-Garcii

Data wszczęcia postępowania: 03 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: technologia chemiczna


Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Agata Trzęsowska-Kruszyńska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - dr hab. Marek Lieder, Politechnika Gdańska
4. Recenzent - prof. Andrzej Jarzębski, Politechnika Śląska
5. Recenzent - prof. Stanisław Ledakowicz, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Sławomir Jodzis, Politechnika Warszawska
7. Członek Komisji - dr hab. Paweł Mierczyński, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
24.06.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
02.07.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
23.09.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
25.09.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydata do recenzentów
22.11.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
17.12.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia