• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Andrzeja Olczaka

Data wszczęcia postępowania: 30 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne
Dyscyplina: chemia


Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Zofia Gdaniec, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
2. Sekretarz  - dr hab. Agnieszka Czylkowska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Michał Cyrański, Uniwersytet Warszawski
4. Recenzent - prof. Marek Wołcyrz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
5. Recenzent - dr hab. Jarosław Chojnacki, Politechnika Gdańska
6. Członek Komisji - dr hab. Artur Sikorski, Uniwersytet Gdański
7. Członek Komisji - dr hab. Anna Bujacz, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
07.08.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
10.09.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
29.10.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
30.10.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydata do recenzentów
09.12.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
17.12.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Albrecht

Data wszczęcia postępowania: 24 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne
Dyscyplina: chemia


Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Grażyna Leszczyńska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska
4. Recenzent - prof. Józef Drabowicz, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
5. Recenzent - prof. Dorota Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN
6. Członek Komisji - dr hab. Marek Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
7. Członek Komisji - dr hab. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
24.06.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
10.09.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
25.10.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
30.10.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
07.01.2020 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
21.01.2020 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Postępowanie habilitacyjne dr. Miguela-Angela Gomez-Garcii

Data wszczęcia postępowania: 03 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: technologia chemiczna


Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Agata Trzęsowska-Kruszyńska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - dr hab. Marek Lieder, Politechnika Gdańska
4. Recenzent - prof. Andrzej Jarzębski, Politechnika Śląska
5. Recenzent - prof. Stanisław Ledakowicz, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Sławomir Jodzis, Politechnika Warszawska
7. Członek Komisji - dr hab. Paweł Mierczyński, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
24.06.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
02.07.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
23.09.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
25.09.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydata do recenzentów
22.11.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
17.12.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

25 stycznia 1627 urodził się Robert Boyle, chemik oraz fizyk brytyjski, który rozwinął chemiczną analizę jakościową, zastosował wskaźnik umożliwiający rozróżnienie roztworów kwasów oraz zasad, a także, niezależnie od Edme Mariotte’a, sformułował tzw. prawo Boyle’a-Mariotte’a.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia