• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Chrześcijańskiej

Data wszczęcia postępowania: 27 sierpnia 2018 r.
Dziedzina: nauki techniczne

Dyscyplina: technologia chemiczna

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Andrzej Sobkowiak,Politechnika Rzeszowska
2. Sekretarz  - dr hab. Paweł Mierczyński, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
4. Recenzent - prof. Małgorzata Zagórska, Politechnika Warszawska
5. Recenzent - dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki
6. Członek Komisji - dr hab. Joanna Cabaj, Politechnika Wrocławska
7. Członek Komisji - prof. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
17.09.2018 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
20.11.2018 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
19.12.2018 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
03.01.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
04.03.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
19.03.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia chemiczna.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

16 lipca 1926 urodził się Irwin Rose, amerykański biolog, laureat Nagrody Nobla (2004) w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia