• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Albrecht

Data wszczęcia postępowania: 24 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne
Dyscyplina: chemia


Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Grażyna Leszczyńska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska
4. Recenzent - prof. Józef Drabowicz, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
5. Recenzent - prof. Dorota Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN
6. Członek Komisji - dr hab. Marek Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
7. Członek Komisji - dr hab. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
24.06.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
10.09.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
25.10.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
30.10.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
07.01.2020 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
21.01.2020 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

16 lipca 1926 urodził się Irwin Rose, amerykański biolog, laureat Nagrody Nobla (2004) w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia