• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Marzec

Data wszczęcia postępowania: 29 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki techniczne

Dyscyplina: technologia chemiczna

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika Warszawska
2. Sekretarz  - dr hab. Ireneusz Kocemba, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
4. Recenzent - dr hab. Maciej Heneczkowski, Politechnika Rzeszowska
5. Recenzent - dr hab. Anna Masek, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Politechnika Gdańska
7. Członek Komisji - dr hab. Joanna Pietrasik, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
03.06.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
18.06.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
27.09.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
30.09.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
02.12.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
17.12.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Justyny Frączyk

Data wszczęcia postępowania: 23 kwietnia 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne

Dyscyplina: chemia

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Grażyna Leszczyńska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Wojciech Markiewicz, Instytut Chemii bioorganicznej PAN
4. Recenzent - dr hab. Beata Grobelna, Uniwersytet Gdański
5. Recenzent - prof. Agata Paneth, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
6. Członek Komisji - dr hab. Andrzej Plichta, Politechnika Warszawska
7. Członek Komisji - dr hab. Joanna Pietrasik, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
11.06.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
02.07.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
25.09.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
27.09.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
20.11.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
17.12.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Masternak

Data wszczęcia postępowania: 27 lutego 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne

Dyscyplina: chemia

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
2. Sekretarz  - dr hab. Joanna Kałużna-Czaplińska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Wojciech Bal, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
4. Recenzent - dr hab. Małgorzata Brindell, Uniwersytet Jagielloński
5. Recenzent - prof. Wojciech Wolf, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Joanna Makowska, Uniwersytet Gdański
7. Członek Komisji - dr hab. Agnieszka Czylkowska, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
10.04.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
16.04.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
03.07.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
09.07.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
20.09.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
26.09.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

23 października obchodzone jest przez chemików w Ameryce Północnej nieoficjalne święto – Dzień Mola (ang. Mole Day).

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia