• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Adama Sikory

Data wszczęcia postępowania: 24 stycznia 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne

Dyscyplina: chemia

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński
2. Sekretarz  - dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Lech Chmurzyński, Uniwersytet Gdański
4. Recenzent - prof. Wiesław Gruszecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
5. Recenzent - dr hab. Mariusz Wójcik, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Iwona Rutkowska, Uniwersytet Warszawski
7. Członek Komisji - prof. Lidia Gębicka, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
13.03.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
19.03.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
23.04.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
09.05.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydata do recenzentów
04.07.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
10.09.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Załączniki:
Pobierz plik (A.Sikora_autoreferat.pdf)A.Sikora_autoreferat.pdf3341 kB
Pobierz plik (A.Sikora_wniosek.pdf)A.Sikora_wniosek.pdf1166 kB
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf226 kB

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Jacka Rogowskiego

Data wszczęcia postępowania: 01 lutego 2019 r.
Dziedzina: nauki chemiczne

Dyscyplina: chemia

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Adam Proń,Politechnika Warszawska
2. Sekretarz  - dr hab. Agnieszka Czylkowska, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Zbigniew Postawa, Uniwersytet Jagielloński
4. Recenzent - dr hab. Andrzej Bernasik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
5. Recenzent - dr hab. Mariusz Wójcik, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - prof. Robert Nowakowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN
7. Członek Komisji - dr hab. Agnieszka Ruppert, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
23.02.2019 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
19.03.2019 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
23.04.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
09.05.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydata do recenzentów
25.06.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
02.07.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Lidii Okrasy

Data wszczęcia postępowania: 19 listopada 2018 r.
Dziedzina: nauki chemiczne

Dyscyplina: chemia

Skład Komisji habilitacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji - prof. Adam Proń,Politechnika Warszawska
2. Sekretarz  - dr hab. Jarosław Jung, Politechnika Łódzka
3. Recenzent - prof. Marian Paluch, Uniwersytet Śląski w Katowicach
4. Recenzent - prof. Stanisław Słomkowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
5. Recenzent - dr hab. Piotr Polanowski, Politechnika Łódzka
6. Członek Komisji - dr hab. Andrzej Sikorski, Uniwersytet Warszawski
7. Członek Komisji - prof. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka

Harmonogram przebiegu postępowania:
04.12.2018 r. -
pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemicznego postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia 3 członków do Komisji habilitacyjnej
18.12.2018 - uchwały Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków do Komisji habilitacyjnej
23.01.2019 - pismo Cenralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu pełnego składu Komisji habilitacyjnej
04.02.2019 - przesłanie dokumentacji Kandydatki do recenzentów
14.03.2019 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)
19.03.2019 - uchwała Rady Wydziału Chemicznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

16 lipca 1926 urodził się Irwin Rose, amerykański biolog, laureat Nagrody Nobla (2004) w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia