• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Waśko

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Badania oddziaływań fragmentów insuliny i amyliny z albuminą surowicy ludzkiej
Promotor: prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bolesława Szadkowskiego

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Opracowanie nowych pigmentów organiczno-nieorganicznych jako wielofunkcyjnych dodatków do kompozytów polimerowych
Promotor: dr hab. inż. Anna Marzec

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Justyny Miedzianowskiej

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Zastosowanie materiałów roślinnych w funkcjonalizacji kompozytów elastomerowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Masłowski

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dominika Pietrzaka

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Application of ion mobility spectrometry in elastomer chemistry and technology
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

 

Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Imiela

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Spektroskopia i obrazowanie Ramana tkanek nowotworowych i prawidłowych ludzkiego mózgu
Promotor: prof. dr hab. Halina Abramczyk

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Gackiego

Termin publicznej obrony: 10 września 2021, o godz.11:00 ( (Audytorium CH-1, Gmach Chemii, II p.)
Tytuł rozprawy: Synteza, właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające związków koordynacyjnych metali przejściowych z teofiliną lub niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Promotor pomocniczy: dr inż. Karolina Kafarska

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Bartłomieja Borka

Termin publicznej obrony: 19 października 2021, o godz.10:15 ( (Audytorium CH-1, II p., Gmach Chemii - bud. A27)
Tytuł rozprawy: Synteza nowych inhibitorów arginazy o potencjalnych właściwościach terapeutycznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda
Promotor pomocniczy: dr inż. Roman Błaszczyk

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Modelskiej

Termin publicznej obrony: 09 lipca 2021 r. o godz. 12:00 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Opracowanie katalitycznej metody przetwarzania biomasy odpadowej generowanej w procesach cukrowniczych w biokomponenty paliwowe i produkty chemiczne o znaczeniu przemysłowym
Promotor: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Dziugan

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Słubik

Termin publicznej obrony: 25 października 2021 r., godz. 10:00 (Audytorium CH-1, Gmach Chemii, II p.)
Tytuł rozprawy: Charakterystyka procesów sieciowania i właściwości nowych materiałów elastomerowych o podwyższonej odporności na palenie
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Promotor pomocniczy: dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Szmechtyka

Termin publicznej obrony: 25 października 2021 r. o godz. 12:15 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia:

Tytuł rozprawy: Nowe kompozycje materiałów polimerowych o zdolności samonaprawy
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Promotor pomocniczy: dr inż. Natalia Sienkiewicz

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Czaderna-Lekkiej

Termin publicznej obrony: 2 lipca 2021 r., godz. 11:00 (Audytorium CH-1, Gmach Chemii, II p.)
Tytuł rozprawy: Molecular dynamics analysis in thermo-responsive hydrogels of poly(oligoether methacrylates
Promotor: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Renaty Sadek

Termin publicznej obrony: 26 kwietnia  2021 r., godz. 12:15 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Modyfikowane zeolity Beta jako katalizatory syntezy Fischera-Tropscha
Promotorzy: prof.  dr hab. inż. Jacek Rynkowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Dźwigaj
Promotor pomocniczy: dr inż. Karolina Chałupka

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Frankowskiego

Termin publicznej obrony: 9 marca 2021 r., godz. 10:00 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie asymetrycznej organokatalizy w stereoselektywnej syntezie wybranych chiralnych związków heterocyklicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Kusego

Termin publicznej obrony: 27 stycznia 2021 r., godz. 13:15 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Projektowanie i synteza pierwszych próbników Rab geranylogeranylotransferazy (RGGT) wywodzących się z 3-IPEHPC
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Błażewska, prof. uczelni
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 16 lutego 2021 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Suraja Kannatha

Termin publicznej obrony: 12 stycznia 2021 r., godz. 12:15 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Study of hydrogen atom transfer reactions: role of microsolvation and nuclear quantum effects in hydrogen kinetic isotope effects
Promotor:  dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Adamczyk
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 19 stycznia 2021 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Sowińskiej

Termin publicznej obrony: 11 stycznia 2021 r., godz. 11:15 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: New vulcanization concept. Rubber cure on demand
Promotor:  dr hab. inż. Magdalena Maciejewska, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr Laina Guo
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 19 stycznia 2021 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Łuczaka

Termin publicznej obrony: 10 listopada 2020 r., godz. 12:00 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Organiczne tranzystory z efektem polowym do zastosowań w elektronice drukowanej
Promotor:  dr hab. inż. Jarosław Jung, prof. uczelni
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 17 listopada 2020 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Latos-Brózio

Termin publicznej obrony: 8 grudnia 2020 r., godz. 12:15 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Naturalne przeciwutleniacze efektywnie stabilizujące polimery
Promotor: dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 17 grudnia 2020 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Zakrzewskiego

Termin publicznej obrony: 7 grudnia 2020 r., godz. 11:00 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia: https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Wpływ promotorów metalicznych (Ru) i tlenkowych (CaO, MgO, CeO2) na reaktywność depozytu węglowego tworzącego się podczas mieszanego reformingu metanu
Promotor:  dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. uczelni
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 17 grudnia 2020 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Roberta Ryczkowskiego

Termin publicznej obrony: 8 października 2020 r., godz. 12:15
Tytuł rozprawy: Impact of the modification of nickel catalyst on its activity in high temperature conversion of lignocellulosic biomass
Promotor:  dr hab. inż. Jacek Grams, prof. uczelni
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 20 października 2020 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Kałużyńskiej

Termin publicznej obrony: 29 września 2020 r., godz. 11:15 (Audytorium CH-1, Gmach Chemii, II p.)
Tytuł rozprawy: Wybrane pochodne benzimidazolu – struktura a aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Olczak
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 20 października 2020 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Filipczak

Termin publicznej obrony: 24 września 2020 r., godz. 10:00 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219)
link do wydarzenia : https://tulelc.clickmeeting.com/obrona (należy się zarejestrować)
Tytuł rozprawy: Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w wybranych układach wodnych z wykorzystaniem metod spektroskopowych (w języku angielskim: Analysis of intermolecular interactions in selected water systems with use of spectroscopic methods)
Promotor: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 29 września 2020 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Luisa Carlosa Vasqueza Cardenasa

Termin publicznej obrony: 21 września 2020 r., godz. 10:00 (Audytorium Arena Magica 0.17, Instytut Fizyki, Budynek B14, ul. Wólczańska 219)
Tytuł rozprawy: Insight into vapour-pressure isotope effects by quantum chemistry methods
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 29 września 2020 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Sałaty

Termin publicznej obrony: 8 września 2020 r., godz. 12:15 (Audytorium CH-1, Gmach Chemii, II p.)
Tytuł rozprawy: Elektrochemiczna, fotoelektrochemiczna i fotokatalityczna degradacja wybranych barwników organicznych
Promotor: prof.  dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 29 września 2020 r.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia