• High Contrast Button
 • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

12st
Szanowni Państwo,
Na podstawie Komunikatu Nr 15/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 sierpnia 2020 r., wydanego na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej, określam następujące zasady realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym PŁ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:
 

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemicznym będą realizowane w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni na laboratoriach i wybranych projektach, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w przypadku wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów niewymagających wykorzystania aparatury pomiarowej. Zajęcia laboratoryjne wymagające bezpośredniego kontaktu zostaną zblokowane w taki sposób, aby mogły zostać zrealizowane przez studentów w całości w okresie 5 tygodni.
 

2. Zgodnie z opublikowanym Rozkładem roku akademickiego 2020/2021 (https://www.p.lodz.pl/pl/rozklad-roku-akademickiego-202021), okres zajęć w semestrze zimowym wyznaczono na 07.10.2020 r. – 02.02.2021 r. (przerwa świąteczna: 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.), a zimowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 03.02.2021 r. Wobec powyższego, ustalam następujący harmonogram zajęć bezpośrednich:
 

 • dla studentów I semestru studiów I stopnia (studiów inżynierskich) okres zajęć bezpośrednich w laboratoriach PŁ przypada na: 07.10.2020 - 10.11.2020 (wszystkie formy zajęć w kontakcie bezpośrednim); okres zajęć z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość przypada na: 12.11.2020 - 02.02.2021;
   
 • dla studentów III semestru studiów I stopnia (studiów inżynierskich) okres zajęć bezpośrednich w laboratoriach PŁ przypada na: 12.11.2020 - 16.12.2020; okresy zajęć z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość przypadają na: 07.10.2020 - 10.11.2020 oraz 17.12.2020 - 02.02.2021;
   
 • dla studentów V semestru studiów I stopnia (studiów inżynierskich) okres zajęć bezpośrednich w laboratoriach PŁ przypada na: 17.12.2020 - 02.02.2021; okres zajęć z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość przypada na: 07.10.2020 - 16.12.2020;
   
 • dla studentów VII semestru studiów I stopnia (studiów inżynierskich) okres zajęć bezpośrednich w laboratoriach PŁ przypada na: 12.11.2020-02.02.2021 (wykonywanie badań w ramach pracy dyplomowej odbywa się na wniosek studenta do Dziekana W-3, pozytywnie zaopiniowany przez Promotora pracy i Dyrektora Instytutu); 
   
 • dla studentów II semestru studiów II stopnia (studiów magisterskich) okres zajęć bezpośrednich w laboratoriach PŁ przypada na: 12.11.2020 - 16.12.2020;

3. Zajęcia realizowane w kontakcie bezpośrednim z prowadzącymi zajęcia na terenie Wydziału Chemicznego muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych właściwych podmiotów administracji państwowej, a także zarządzeń i komunikatów władz Politechniki Łódzkiej.

4. Na korytarzach oraz w przestrzeniach wspólnych Wydziału Chemicznego obowiązuje wszystkich noszenie maseczek lub przyłbic. W trakcie wykonywania doświadczeń laboratoryjnych i odbywania zajęć audytoryjnych, zalecane jest noszenie przyłbic w miejsce okularów ochronnych. Zaleca się również częste mycie rąk, dezynfekcję rąk i powierzchni ogólnodostępnych, niepożyczanie przyborów piśmiennych oraz sprzętu laboratoryjnego, częste wietrzenie sal.
 
5. Do dnia 30 września podany zostanie do wiadomości szczegółowy plan zajęć bezpośrednich realizowanych na Wydziale Chemicznym PŁ w semestrze zimowym 2020/2021.
 
Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemicznego PŁ

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

27 października 1968 zmarła Lise Meitner, austriacka fizyk jądrowa, która jako pierwsza wyjaśniła teoretycznie zjawisko rozbicia jądra atomowego.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia