• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

12st

Od 1 czerwca dopuszcza się możliwość prowadzenia przez DYPLOMANTÓW na terenie Uczelni badań do prac dyplomowych oraz realizacji przez STUDENTÓW badań w ramach projektów naukowych, w których są oni zatrudnieni. Odbywa się to na pisemny wniosek STUDENTA po uzyskaniu pozytywnej opinii Promotora/Kierownika projektu i zgody Kierownika jednostki, w której prowadzone są badania. Należy skan takiego wniosku z prośbą o zgodę na prowadzenie badań wysłać do swojego Promotora/Kierownika projektu, który uzgodni z Kierownikiem jednostki warunki prowadzenia badań przez studenta. Termin złożenia prac dyplomowych to 16 września 2020 r. Studenci, którzy na czas badań potrzebują zakwaterowania na Osiedlu Akademickim PŁ, muszą wystąpić z podaniem zgodę na ponowne zakwaterowanie.

Wszystkie wzory podań znajdują się na stronie chemia.p.lodz.pl w zakładce studenci/pliki dla studentów.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

9 lipca 1856 zmarł Amedeo Avogadro, włoski fizyk, twórca pracy o liczbie cząsteczek, znanej jako prawo Avogadra.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia