• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Dotyczy Studentów  I semestru studiów II stopnia 
 
 
Z powodu szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w PŁ, zmieniam uprzednio wyznaczony termin składania przez studentów orzeczeń lekarskich na 30.06.2020 r. 
Osoby, które nie uzyskały jeszcze zaświadczeń od lekarzy orzeczników proszone są o zgłoszenie się na badania po wygaszeniu fali zachorowań na COVID-19.
 
dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Prodziekan ds. studenckich

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

8 czerwca 1916 urodził się Francis Crick, angielski biochemik oraz genetyk molekularny. W 1962 otrzymał Nagrodę Nobla. Współodkrywca struktury cząsteczkowej DNA.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia