• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/21 można składać już od dziś. Zasady wnioskowania o ww. świadczenie opisane zostały w Regulaminie świadczeń dla studentów PŁ z dnia 13.06.2019 r.


1. W terminie czerwiec-wrzesień 2020 r. wnioski uwzględniające dochody członków rodziny za rok kalendarzowy 2019 oraz ew. zmiany w dochodach jakie zaszły w roku 2020 można składać do Sekcji Obsługi Świadczeń w poniższy sposób:
a. Do czasu trwania ograniczenia funkcjonowania uczelni studenci/doktoranci składają kompletne wnioski wyłącznie poprzez:

a) przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanów lub zdjęć wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres lub (pliki należy wysłać po ich wcześniejszym spakowaniu w większe paczki), a następnie

niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

lub

b) podpisanie pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) podpisem elektronicznym profilu zaufanego złożonym z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER i następnie przesłanie wygenerowanych w ten sposób plików (z rozszerzeniem .xml) jako załączników do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres lub - podpisane pliki należy wysłać po ich wcześniejszym spakowaniu w większe paczki.

lub

c) przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) - pliki należy wysłać po ich wcześniejszym spakowaniu w większe paczki.

b. Po zniesieniu stanu ograniczenia funkcjonowania uczelni studenci/doktoranci składają wnioski osobiście w godzinach pracy Sekcji Obsługi Świadczeń lub z wykorzystaniem sposobów opisanych w pkt. a.
2. Od października wnioski uwzględniające dochody członków rodziny za rok kalendarzowy 2019 oraz ew. zmiany w dochodach jakie zaszły w roku 2020 należy składać w dziekanatach w wyznaczonych do tego celu miejscach i godzinach.

3. W przypadku wniosków złożonych w miesiącach czerwiec-wrzesień 2020 r.:

- studenci są zobowiązani do przesłania/przedłożenia do Sekcji Obsługi Świadczeń w  miesiącu październiku oświadczenia, że na dzień złożenia tego oświadczenia (październik 2020 r.) sytuacja wykazana we wniosku o stypendium socjalne na r. ak. 2010/21 nie uległa/uległa zmianie. W przypadku uzyskania/utraty dochodu na dzień złożenia oświadczenia należy przedłożyć podanie o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskane z kompletem wymaganych dokumentów. Wniosek zawierający takie oświadczenie zostanie uznany za KOMPLETNY;

- studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528 zł, zostaną pisemnie wezwani do uzupełnienia odpowiedniego zaśw. z OPS potwierdzającego sytuację dochodową i materialną rodziny. Zaświadczenie takie musi zostać wystawione nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu 2020 r.

Przypominamy, że Studenci zobowiązani są do korzystania z zamieszczonego na stronie internetowej Samorządu Studenckiego generatora PoliSocjal stworzonego specjalnie w celu pomocy studentom w kompletowaniu dokumentacji do wniosku o stypendium socjalne.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego wnioskowania o ww. świadczenie - pozwoli to w znacznym stopniu ominąć październikowe kolejki :)

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

25 stycznia 1627 urodził się Robert Boyle, chemik oraz fizyk brytyjski, który rozwinął chemiczną analizę jakościową, zastosował wskaźnik umożliwiający rozróżnienie roztworów kwasów oraz zasad, a także, niezależnie od Edme Mariotte’a, sformułował tzw. prawo Boyle’a-Mariotte’a.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia