• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Kto może wyjechać?
W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów w Politechnice Łódzkiej, którzy mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia oraz zamknięty semestr poprzedzający wyjazd. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.
UWAGA: w wyjazdach na praktyki uczestniczyć mogą także absolwenci, przy czym rekrutacja odbywa się jeszcze podczas trwania studiów a pobyt na praktykach zakończyć się musi w okresie do 12 m-cy od terminu zakończenia studiów.
 
Ile razy  i na jak długo można wyjechać?
Każdy student dysponuje kapitałem 12 m-cy, które może przeznaczyć na wyjazd na stypendium Erasmus+ na każdym stopniu studiów. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowitej sumy 12 m-cy. Do sumy tej wliczana jest liczba miesięcy pobytu na stypendium i/lub praktykach w ramach programu LLP Erasmus.
Przeważnie okres wyjazdu ustalany jest na jeden semestr, jednak wielu studentów decyduje się przedłużyć pobyt na kolejny semestr akademicki. Warto pamiętać, że przedłużenie jest możliwe tylko z semestru zimowego na letni, co oznacza, że planując wyjazd na semestr letni pozbawiamy się możliwości rozszerzenia okresu pobytu.
 
Jak ubiegać się o stypendium Erasmusa? Od czego zacząć?
• Po wybraniu uczelni zagranicznej na której chciałbyś studiować należy zgłosić chęć wyjazdu Koordynatorowi Umowy
• Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/ . Aby wziąć w niej udział musisz w odpowiednim terminie zarejestrować się  na stronie https://mobility.p.lodz.pl/
• Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach.
a.  I etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Koordynatora Umowy dla danego kierunku studiów.
b.  II etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni spośród wszystkich uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę w ramach studiowanych kierunków studiów. Lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po I etapie rekrutacji.
 
Dokąd można wyjechać?
Uniwersytet na którym chcesz studiować możesz wybrać spośród uczelni z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowy bilateralne. Są to uczelnie uczestniczące w Programie Erasmus z 28 państw członkowskich Unii, Turcja oraz z trzech krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
 
Jaka jest wysokość stypendiów?
Stypendium na wyjazd w roku akademickim 2018/2019, w zależności od kraju wyjazdu wynosi: 400-500 € miesięcznie (studia ) lub 500-600 € (praktyki). Kwota ta z reguły wystarcza na pokrycie różnicy w kosztach utrzymania między Polską a krajem wyjazdu. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.
W związku z ograniczoną kwotą grantu, Politechnika Łódzka podjęła decyzję o dofinansowaniu kosztów podróży wszystkim studentom Erasmusa w kwocie 250 €.
 
Uwaga: w czasie pobytu za granicą wypłacane są wszystkie stypendia (motywacyjne, socjalne) przysługujące studentowi na Politechnice Łódzkiej.
 
Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się w Agencji Narodowej Erasmusa o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 
Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez bez konieczności powtarzania roku?
Jest to jeden z wymogów Programu  Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach ERASMUSa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (tzw. Learning Agreement). O zaliczeniu jednak decyduje Dziekan ds. studenckich, po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą.
 
Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?
Język, w którym zamierzacie studiować, powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach (przynajmniej B1).
 
Jak potwierdzić znajomość języka obcego?
Dla studentów, którzy nie mają zdanego egzaminu językowego, Politechnika Łódzka organizuje egzaminy językowe kwalifikujące na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus.
Opłata za egzamin wynosi 25 zł.
Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminach dostępny jest w Studium Języków Obcych.
Więcej informacji na temat kursów językowych: http://www.erasmus.p.lodz.pl/kursy-i-egzaminy-jzykowe
 
Jeżeli student posiada dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego zwolniony jest on z egzaminu pisemnego i ustnego. Należy wtedy dostarczyć kopię certyfikatu do Sekretariatu Centrum Językowego PŁ, gdzie dostępna jest również lista certyfikatów zwalniających z egzaminów wraz z odpowiadającymi ocenami.
 
Gdzie można znaleźć więcej informacji?
• Na stronie internetowej www.erasmus.p.lodz.pl
• U Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+ : dr inż. Anny Gajdy (Instytut Chemii Organicznej PŁ) oraz dr inż. Aleksandry Wypych-Puszkarz (Katedra Fizyki Molekularnej)
 
Źródło:    www.erasmus.p.lodz.pl

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

25 stycznia 1627 urodził się Robert Boyle, chemik oraz fizyk brytyjski, który rozwinął chemiczną analizę jakościową, zastosował wskaźnik umożliwiający rozróżnienie roztworów kwasów oraz zasad, a także, niezależnie od Edme Mariotte’a, sformułował tzw. prawo Boyle’a-Mariotte’a.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia