• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Kto może wyjechać?
W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów w Politechnice Łódzkiej, którzy mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia oraz zamknięty semestr poprzedzający wyjazd. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.
UWAGA: w wyjazdach na praktyki uczestniczyć mogą także absolwenci, przy czym rekrutacja odbywa się jeszcze podczas trwania studiów a pobyt na praktykach zakończyć się musi w okresie do 12 m-cy od terminu zakończenia studiów.
 
Ile razy  i na jak długo można wyjechać?
Każdy student dysponuje kapitałem 12 m-cy, które może przeznaczyć na wyjazd na stypendium Erasmus+ na każdym stopniu studiów. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowitej sumy 12 m-cy. Do sumy tej wliczana jest liczba miesięcy pobytu na stypendium i/lub praktykach w ramach programu LLP Erasmus.
Przeważnie okres wyjazdu ustalany jest na jeden semestr, jednak wielu studentów decyduje się przedłużyć pobyt na kolejny semestr akademicki. Warto pamiętać, że przedłużenie jest możliwe tylko z semestru zimowego na letni, co oznacza, że planując wyjazd na semestr letni pozbawiamy się możliwości rozszerzenia okresu pobytu.
 
Jak ubiegać się o stypendium Erasmusa? Od czego zacząć?
• Po wybraniu uczelni zagranicznej na której chciałbyś studiować należy zgłosić chęć wyjazdu Koordynatorowi Umowy
• Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/ . Aby wziąć w niej udział musisz w odpowiednim terminie zarejestrować się  na stronie https://mobility.p.lodz.pl/
• Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach.
a.  I etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Koordynatora Umowy dla danego kierunku studiów.
b.  II etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni spośród wszystkich uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę w ramach studiowanych kierunków studiów. Lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po I etapie rekrutacji.
 
Dokąd można wyjechać?
Uniwersytet na którym chcesz studiować możesz wybrać spośród uczelni z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowy bilateralne. Są to uczelnie uczestniczące w Programie Erasmus z 28 państw członkowskich Unii, Turcja oraz z trzech krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
 
Jaka jest wysokość stypendiów?
Stypendium na wyjazd w roku akademickim 2018/2019, w zależności od kraju wyjazdu wynosi: 400-500 € miesięcznie (studia ) lub 500-600 € (praktyki). Kwota ta z reguły wystarcza na pokrycie różnicy w kosztach utrzymania między Polską a krajem wyjazdu. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.
W związku z ograniczoną kwotą grantu, Politechnika Łódzka podjęła decyzję o dofinansowaniu kosztów podróży wszystkim studentom Erasmusa w kwocie 250 €.
 
Uwaga: w czasie pobytu za granicą wypłacane są wszystkie stypendia (motywacyjne, socjalne) przysługujące studentowi na Politechnice Łódzkiej.
 
Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się w Agencji Narodowej Erasmusa o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 
Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez bez konieczności powtarzania roku?
Jest to jeden z wymogów Programu  Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach ERASMUSa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (tzw. Learning Agreement). O zaliczeniu jednak decyduje Dziekan ds. studenckich, po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą.
 
Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?
Język, w którym zamierzacie studiować, powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach (przynajmniej B1).
 
Jak potwierdzić znajomość języka obcego?
Dla studentów, którzy nie mają zdanego egzaminu językowego, Politechnika Łódzka organizuje egzaminy językowe kwalifikujące na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus.
Opłata za egzamin wynosi 25 zł.
Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminach dostępny jest w Studium Języków Obcych.
Więcej informacji na temat kursów językowych: http://www.erasmus.p.lodz.pl/kursy-i-egzaminy-jzykowe
 
Jeżeli student posiada dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego zwolniony jest on z egzaminu pisemnego i ustnego. Należy wtedy dostarczyć kopię certyfikatu do Sekretariatu Centrum Językowego PŁ, gdzie dostępna jest również lista certyfikatów zwalniających z egzaminów wraz z odpowiadającymi ocenami.
 
Gdzie można znaleźć więcej informacji?
• Na stronie internetowej www.erasmus.p.lodz.pl
• U Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+ : dr inż. Anny Gajdy (Instytut Chemii Organicznej PŁ) oraz dr inż. Aleksandry Wypych-Puszkarz (Katedra Fizyki Molekularnej)
 
Źródło:    www.erasmus.p.lodz.pl

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia