• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Obowiązujące w semestrze Lato 2020/21 terminy "Egzaminu kompetencyjnego" dla studentów III semestru II stopnia studiów (studiów magisterskich):

CHEMIA: 31 maja 2021 r. (poniedziałek), 16 czerwca 2021 r. (środa), 30 czerwca 2021 r. (środa);
CHEMIA W KRYMINALISTYCE: 1 czerwca 2021 r. (wtorek), 17 czerwca 2021 r. (czwartek), 1 lipca 2021 r. (czwartek);
TECHNOLOGIA CHEMICZNA: 2 czerwca 2021 r. (środa), 18 czerwca 2021 r. (piątek), 2 lipca 2021 r. (piątek).

O formie egzaminu oraz warunkach jego organizacji (w tym o zapisach) i sposobie przeprowadzania studenci zostaną poinformowani nie później niż na miesiąc przed pierwszym z wyznaczonych terminów.

 

Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni
Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

24 czerwca 1835 urodził się Johannes Wislicenus, niemiecki chemik, który wprowadził pojęcie izomerii geometrycznej.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia