• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Komisja ds. Promocji Wydziału

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Magdalena Nowosielska
Członkowie:
- dr inż. Małgorzata Walczak (I32 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka (I33 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni (I34 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr Izabela Bobowska (K31 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr inż. Dorota Adamczyk-Szabela (I31)
- dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, prof. uczelni (I31)
- dr inż. Aleksandra Pawlaczyk (I31)
- dr inż. Tomasz Sierański (I31)
- dr inż. Lesław Sieroń (I31)
- dr hab. inż. Justyna Frączyk (I32)
- dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni (I32)
- dr inż. Anna Gajda (I32)
- dr hab. inż. Anna Albrecht, prof. uczelni (I32)
- dr inż. Magdalena Gaca (I33)
- dr inż. Anna Strąkowska (I33)
- dr hab. inż. Anna Marzec (I33)
- dr inż. Agnieszka Szymczak (I33)
- dr inż. Radosław Michalski (I34)
- dr inż. Krzysztof Hałagan (K31)
- mgr inż. Adam Łuczak (K31)
- Aleksandra Kaczyńska (Prezes Koła "Trotyl")
- Szymon Szczepanik (Prezes Koła "Nano")
- Anna Ornatowska (Koło "Nano")
- Jakub Józiewicz (Koło "Nano")
- Zofia Żurek (Prezes Koła "Polimer")
- Kamila Zglińska (Koło "Polimer")
- Karol Tutek (Koło "Polimer")
- Cezary Sysiak (Przewodniczący WRS WCh)


Komisja ds. Strategii i Rozwoju

Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni

Władze dziekańskie:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni

Władze jednostek organizacyjnych:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik (I31)
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki (I32)
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek (I34)
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec (I33)
- prof. dr hab. Jacek Ulański (K31)

oraz
- prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Komisja ds. Parametryzacji i Ankietyzacji

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- mgr inż. Monika Bocian
- dr inż. Małgorzata Czerwińska
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
- dr inż. Angelina Rosiak
- dr Agnieszka Ślązak

Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Chemicznego

Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. uczelni
- dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni
- Jadwiga Zarzycka

Studenci:
- Monika Kawka-Człapińska
- Ewelina Kowalska
- Justyna Kowalska
- Jarosław Mielcarek
- Paulina Panek
- Anna Przerywacz
- Katarzyna Salamon
- Katarzyna Tomczak


Komisja Stypendialna dla Doktorantów Wydziału Chemicznego

Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
- Jadwiga Zarzycka

Doktoranci:
- mgr inż. Katarzyna Dębiec
- mgr inż. Artur Przydacz
- mgr inż. Rafał Sałata
- mgr inż. Emilia Soszka
- mgr. inż. Przemysław Siarkiewicz


Doktorancka Komisja Stypendialna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
Członkowie:
- dr hab. inż. Katarzyna Blażewska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
- mgr inż. Emilia Soszka - przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
- prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
- dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, prof. uczelni
- mgr inż. Piotr Malinowski
- prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka


Komisja Wyborcza

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
Członkowie:
- dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni
- dr hab. inż. Adam Sikora
- mgr inż. Jadwiga Albińska


Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni, Prodziekan ds. studenckich
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
Członkowie:
- dr hab. inż. Magdalena Maciejewska
- dr inż. Marcin Świątkowski
Pracownicy Dziekanatu:
- mgr Elżbieta Cyniak
- mgr Ewa Tomczak-Marciniak


Dziekan ma prawo uczestniczenia we wszystkich Komisjach z prawem głosu


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Chemicznego

- ds. Budowy nowego gmachu Wydziału: dr inż. Jacek Kędzia
- ds. Gospodarki odpadami chemicznymi: dr inż. Dariusz Deredas
- ds. Ewaluacji w dyscyplinie Nauki Chemiczne: prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik
- ds. Jakości, Koordynator systemu zarządzania jakością: dr inż. Anna Pietrzak
- ds. Koła Młodych Chemików: dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Kontaktów ze szkołami średnimi: dr inż. Magdalena Nowosielska
- ds. Ochrony praw autorskich: dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
- ds. Osób niepełnosprawnych: dr inż. Agnieszka Dziergowska
- ds. Parametryzacji: prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
- ds. Praktyk studenckich: dr Mirosława Prochoń
- ds. SiDKN Nano: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Gozdek
- ds. SKN Polimer: dr inż. Anna Kosmalska, dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni
- ds. SKN Trotyl: dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Transferu technologii: dr inż. Mariusz Siciński
- ds. Wydawnictw, Redaktor czasopisma Eliksir: dr hab inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
- ds. Wymiany zagranicznej studentów i pracowników: dr inż. Anna Gajda
- Administrator strony internetowej i sieci komputerowej: dr inż. Lesław Sieroń
- Opiekun studentów cudzoziemców: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni


Kierownicy Studiów Doktoranckich

- Chemia: dr. hab. inż. Katarzyna Błażewska, prof. uczelni
- Technologia Chemiczna: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
- InterChemMed: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth


Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia