• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

 

Komisja ds. Promocji Wydziału

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Magdalena Nowosielska
Członkowie:
- dr inż. Anna Turek (pełnomocnik I-17)
- dr inż. Justyna Frączyk (pełnomocnik I-18)
- dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka (pełnomocnik I-19)
- dr inż. Magdalena Gaca (pełnomocnik I-20 Polimery)
- dr inż. Agnieszka Szymczak (pełnomocnik I-20 Barwniki)
- dr Izabela Bobowska (pełnomocnik K-32)
- dr inż. Dorota Adamczyk-Szabela (I-17)
- dr inż. Karolina Chałupka (I-17)
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ (I-17)
- dr inż. Aleksandra Pawlaczyk (I-17)
- dr inż. Tomasz Sierański (I-17)
- dr inż. Małgorzata Szczesio (I-17)
- dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz (I-17)
- mgr inż. Michał Gacki (I-17)
- mgr inż. Anita Raducka (I-17)
- dr inż. Anna Albrecht (I-18)
- dr inż. Justyna Frączyk (I-18)
- dr inż. Anna Gajda (I-18)
- dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska (I-18)
- dr inż. Radosław Michalski (I-19)
- dr hab. inż. Anna Masek (I-20 Polimery)
- dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka (I-20 Polimery)
- dr inż. Jonanta Kolińska (I-20 Barwniki)
- dr inż. Aleksandra Grzelakowska (I-20 Barwniki)
- mgr inż. Rafał Sałata (I-20 Barwniki)
- dr inż. Krzysztof Hałagan (K-32)
- mgr inż. Adam Łuczak (K-32)
- Daria Jaworska (SiDKN Nano)
- Mariusz Mielczarek (SiDKN Nano)
- Arkadiusz Rybak (SiDKN Nano)
- Stefan Cichosz (SKN Polimer)
- Maja Szczechowicz (SKN Polimer)
- Korneliusz Wolski (SKN Polimer)
- Aleksandra Gzowska (SKN Trotyl)
- Anna Przerywacz (SKN Trotyl)
- Justyna Wróbel (SKN Trotyl)
- Joanna Frątczak (Samorząd)
- Cezary Sysiak (Samorząd)
- Violetta Załęczna (Samorząd)


Komisja ds. Strategii i Rozwoju

Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Kozanecki

Władze dziekańskie:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. PŁ
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ

Władze jednostek organizacyjnych:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska (I-17)
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki (I-18)
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek (I-19)
- prof. dr hab. inż. Marian Zaborski (I-20)
- prof. dr hab. Jacek Ulański (K-32)

oraz
- prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Komisja ds. Internetu

Przewodniczący: dr inż. Lesław Sieroń
Wiceprzewodniczący: dr inż. Tomasz Sierański
Członkowie:
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ (I-17)
- dr inż. Anna Albrecht (I-18)
- dr inż. Michał Rostkowski (I-19)
- dr inż. Natalia Sienkiewicz (I-20)
- dr inż. Krzysztof Hałagan (K-32)
- Arkadiusz Rybak (SiDKN Nano)
- Radosław Busiak (SKN Polimer)
- Justyna Wróbel (SKN Trotyl)
- Joanna Frątczak (Samorząd)
- Monika Kawka-Człapińska (Samorząd)


Komisja ds. Współpracy z Przemysłem

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
- dr hab. inż. Beata Łuszczyńska
- dr inż. Elżbieta Maćkiewicz
- dr inż. Bożena Rokita
- dr inż. Mariusz Siciński

Komisja ds. Parametryzacji i Ankietyzacji

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- mgr inż. Monika Bocian
- dr inż. Małgorzata Czerwińska
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- dr inż. Magdalena Nowosielska
- inż. Ryszard Staliński
- dr Agnieszka Ślązak

Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Chemicznego

Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ
- dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski
- dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska
- Jadwiga Zarzycka

Studenci:
- Monika Kawka-Człapińska
- Ewelina Kowalska
- Justyna Kowalska
- Jarosław Mielcarek
- Paulina Panek
- Anna Przerywacz
- Katarzyna Salamon
- Katarzyna Tomczak


Komisja Stypendialna dla Doktorantów Wydziału Chemicznego

Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
- Jadwiga Zarzycka

Doktoranci:
- mgr inż. Michał Gacki
- mgr inż. Joanna Michalak
- mgr inż. Rafał Sałata
- mgr inż. Olga Sneka-Płatek
- mgr. inż. Jacek Świętosławski


Doktorancka Komisja Stypendialna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
- dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek, prof. PŁ
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
- mgr inż. Olga Sneka-Płatek - przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Członkowie:
- prof. dr. hab. inż. Elżbieta Sochacka
- dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki, prof. PŁ
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ


Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ
- prof. dr. hab. inż. Elżbieta Sochacka
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
- mgr inż. Robert Ryczkowski - przedstawiciel doktorantów


Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
Członkowie:
- dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
- dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
- dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
- dr hab. Radosław Podsiadły, prof. PŁ
- mgr inż. Michał Niewiadomski - przedstawiciel doktorantów


Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Jarosław Jung
- dr hab. inż. Ireneusz Kocemba
- prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek


Komisja ds. Budżetu i Finansów

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
- mgr Małgorzata Kędzierska
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ


Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. PŁ
Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Członkowie:
- dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
- dr hab. Radosław Podsiadły, prof. PŁ
- dr hab. inż. Jarosław Jung
- dr hab. inż. Marcin Kozanecki
- doc. dr inż. Jacek Krystek
- dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. PŁ
- dr inż. Agnieszka Dziergowska
- dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski
- dr inż. Adam Sikora
- prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
- prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
- dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
- mgr inż. Klaudia Sadowska
- Szymon Breś
- Cezary Sysiak
- mgr Małgorzata Skomiał (przedstawiciel Biura Karier PŁ)


Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
- dr hab. inż. Beata Łuszczyńska
- mgr inż. Piotr Malinowski
- prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
 


Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
- dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ


Komisja ds. Osobowych

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ


Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. PŁ
Członkowie:
- dr hab. inż. Katarzyna Błażewska
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Maria Hilczer
- dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński
- dr hab. inż. Ireneusz Kocemba, prof. PŁ
- dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
- dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
- dr hab. Piotr Polanowski, prof. PŁ
- dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek
- dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Komisja ds. Rozwoju Młodych Naukowców

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ
- dr hab. inż. Katarzyna Błażewska
- dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
- dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
- dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- mgr inż. Szymon ŻaczekKomisja Wyborcza

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Dyfraktyka, prof. PŁ
- dr hab. inż. Paweł Mierczyński
- dr hab. Piotr Polanowski, prof. PŁ
- mgr inż. Julia Modrzejewska
- Katarzyna Tomczak


Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ, Prodziekan ds. studenckich
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
Członkowie:
- dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- dr hab. inż. Magdalena Maciejewska
- dr inż. Michał Rostkowski
Pracownicy Dziekanatu:
- mgr Elżbieta Cyniak
- mgr Ewa Tomczak-Marciniak


Dziekan ma prawo uczestniczenia we wszystkich Komisjach z prawem głosu


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Chemicznego

- ds. Budowy nowego gmachu Wydziału: dr inż. Jacek Kędzia
- ds. Gospodarki odpadami chemicznymi: dr inż. Dariusz Deredas
- ds. Informatyzacji, legalności oprogramowania i e-learningu: dr hab. inż. Mariusz Wójcik, prof. PŁ
- ds. Jakości, Koordynator systemu zarządzania jakością: dr inż. Jakub Wojciechowski
- ds. Koła Młodych Chemików: dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Kontaktów ze szkołami średnimi: dr inż. Karolina Chałupka
- ds. Ochrony praw autorskich: dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- ds. Osób niepełnosprawnych: dr inż. Agnieszka Dziergowska
- ds. Parametryzacji i Ankietyzacji: dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik, prof. PŁ
- ds. Praktyk studenckich: dr Mirosława Prochoń
- ds. Rekrutacji: dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- ds. SiDKN Nano: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, dr inż. Tomasz Gozdek
- ds. SKN Polimer: dr inż. Anna Kosmalska, dr hab. inż. Anna Masek
- ds. SKN Trotyl: dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Transferu technologii: dr inż. Mariusz Siciński
- ds. Wydawnictw, Redaktor czasopisma Eliksir: dr hab inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ
- ds. Wymiany zagranicznej studentów i pracowników: dr inż. Anna Gajda
- Administrator strony internetowej i sieci komputerowej: dr inż. Lesław Sieroń
- Opiekun studentów cudzoziemców: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ


Kierownicy Studiów Doktoranckich

- Chemia: dr. hab. inż. Katarzyna Błażewska
- Technologia Chemiczna: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
- InterChemMed: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth

 


 

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

15 października

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia