• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Powstał w 1945 roku i od tej pory znany jest w Polsce i na świecie jako silny ośrodek badawczy o poważnych osiągnięciach naukowo-dydaktycznych. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia na kierunkach Chemia, Technologia Chemiczna oraz na makrokierunku Nanotechnologia. Wszystkie wymienione kierunki otrzymały pozytywną akredytację PKA na kolejne 6 lat. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 130 nauczycieli akademickich, wśród nich: 44 profesorów (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych).

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Programy kształcenia na wszystkich kierunkach cechuje interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę chemiczną i inżynieryjno-techniczną. Ponadto studenci są zapoznawani z podstawami marketingu, strategii biznesu i finansów, uzyskują certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz umiejętność korzystania z tekstów technicznych w tym języku. Dzięki temu absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu, w administracji publicznej, w szkolnictwie oraz w placówkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Od jego powstania do chwili obecnej Wydział ukończyło blisko 6000 studentów uzyskując tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Obecnie na Wydziale studiuje około 1200 osób.
 
Laboratoria badawcze Wydziału wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę naukową, a jego pracownicy utrzymują liczne kontakty z innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i za granicą. Umożliwia to prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie, a doktoranci mają liczne możliwości wyjazdów na staże oraz konferencje. Rokrocznie około 20 absolwentów studiów doktoranckich uzyskuje stopień doktora chemii w zakresie chemii lub doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
 
Zapraszamy do studiowania na naszym Wydziale na wszystkich trzech stopniach studiów oraz na oferowanych od początku roku 2010 studiach podyplomowych w następujących kierunkach: Gospodarka odpadami, Prawo dla inżynierów, Zastosowanie chemii w rolnictwie, Nowoczesne metody syntezy i analizy związków organicznych, Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska.
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, jak również stron internetowych studenckich kół naukowych działających na naszym Wydziale.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia