Egzamin kompetencyjny

Data dodania 20/04/2022 - 17:44
Kategorie

Terminy egzaminów kompetencyjnych na studiach II stopnia w semestrze "Lato" 2021/2022

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA (specjalność Technologia polimerów):
23.05.2022
06.06.2022
06.07.2022
15.09.2022
Kierunek CHEMIA (specjalność Chemia analityczna i strukturalna):
24.05.2022
07.06.2022
06.07.2022
15.09.2022
Kierunek CHEMIA (specjalność Chemia medyczna):
25.05.2022
08.06.2022
06.07.2022
15.09.2022
Kierunek CHEMIA (specjalność Nowoczesna synteza i analiza organiczna):
26.05.2022
09.06.2022
06.07.2022
15.09.2022
Kierunek NANOTECHNOLOGIA:
27.05.2022
10.06.2022
06.07.2022
15.09.2022
Kierunek CHEMIA W KRYMINALISTYCE:
30.05.2022
13.06.2022
06.07.2022

15.09.2022

Prosimy o dokonywanie zapisów na terminy oznaczone kolorem niebieskim dla danego kierunku, pozostałe terminy prosimy traktowac jako terminy poprawkowe.

 

Załączniki