Stypendia socjalne i naukowe dla studentów PŁ w roku ak. 2022/2023

Data dodania 30/09/2022 - 20:42
Kategorie

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o stypendia naukowe i socjalne.

Wnioski należy wygenerować za pośrednictwem webdziekanatu i złożyć je w jeden z następujących sposobów:
I. osobiste złożenie wniosku w dziekanacie w celu wstępnej weryfikacji;
II. przesłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej kierowanego na adres dziekanatu z dopiskiem na kopercie „wniosek stypendialny”;
III. przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do Sekcji Obsługi Świadczeń.
WAŻNE ! Celem usprawnienia procesu składania wniosków o pomocą materialną prosimy o weryfikację przedkładanych dokumentów z załącznikiem „Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023”.
Terminy składania wniosków o pomoc materialną:
1)      stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych – stypendia przyznawane na rok akademicki:
a)      studenci pierwszego roku:
•    studiów rozpoczynających się od października 2022 r. (sem. zimowego) składają wnioski od 3 do 31 października 2022 r.,
•    studiów rozpoczynających się od lutego 2023 r. (sem. letniego) składają wnioski o stypendium od 27 lutego do 31 marca 2023 r.;
b)      studenci/doktoranci pozostałych lat studiów:
•    składają wnioski od czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r. (złożenie wniosku do końca października uprawnia do otrzymania stypendium od października)
2)      stypendium rektora dla studentów:
a)      studenci 1 semestru studiów I stopnia, - składają wnioski:
•    w okresie 3-9 października 2022 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik),
b)      studenci 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru zimowego - składają wnioski:
•    w okresie 17-23 października 2022 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik),
c)       studenci lat wyższych studiów I i II stopnia, (semestry nieparzyste), składają wnioski:
•    w okresie 3-9 października 2022 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik),
d)             studenci semestrów parzystych studiów II stopnia– składają wnioski:
•    w okresie 3-9 października 2022 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik),
e)       studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu) - składają wnioski:
•    w okresie 6-12 marca 2023 r. (pierwsza wypłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec),

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Świadczeń oraz załącznikami.

 

Strona dziala - zabbix