Terminy egzaminów kompetencyjnych na studiach I stopnia w semestrze "ZIMA" 2022/2023

Data dodania 14/11/2022 - 00:00
Kategorie

Terminy egzaminów kompetencyjnych na studiach I stopnia w semestrze "ZIMA" 2022/2023

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.

Terminy egzaminów kompetencyjnych na studiach I stopnia w semestrze "ZIMA" 2022/2023:

Kierunek ANALITYKA CHEMICZNA:

16.01.2023 (poniedziałek) godz. 9.00

23.01.2023 (poniedziałek) godz. 9.00

06.02.2023 (poniedziałek) godz. 9.00 

TERMIN POPRAWKOWY 20.02.2023 (poniedziałek) godz. 9.00 (termin dla osób, które nie mogły przystąpić z powodów formalnych do egzaminu kompetencyjnego w pierwszych trzech terminach lub uzyskały ocenę 2 (dwa) w pierwszym terminie egzaminu kompetencyjnego)

Kierunek CHEMIA:

18.01.2023 (środa) godz. 9.00

25.01.2023 (środa) godz. 9.00

08.02.2023 (środa) godz. 9.00

TERMIN POPRAWKOWY 22.02.2023 (środa) godz. 9.00 (termin dla osób, które nie mogły przystąpić z powodów formalnych do egzaminu kompetencyjnego w pierwszych trzech terminach lub uzyskały ocenę 2 (dwa) w pierwszym terminie egzaminu kompetencyjnego)

Kierunek NANOTECHNOLOGIA:

08.12.2022 godz. 9.00 (czwartek)

15.12.2022 godz. 9.00

09.02.2023 godz. 9.00

15.09.2022 Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA:

16.12.2022 godz. 9.00 (piątek)

10.01.2023 godz. 9.00

03.02.2023 godz. 9.00

Strona dziala - zabbix