• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

LISTA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska

PRODZIEKANI
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. PŁ
dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI
prof. dr hab. Halina Abramczyk
prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka
prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
prof. dr hab. Jacek Ulański
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

ADIUNKCI ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO
dr hab. inż. Katarzyna Błażewska
dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka
dr hab. inż. Ireneusz Głowacki
dr hab. inż. Jarosław Jung
dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski
dr hab. inż. Marcin Kozanecki
dr hab. inż. Rafał Kruszyński
dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska
dr hab. inż. Magdalena Maciejewska
dr hab. inż. Anna Masek
dr hab. inż. Paweł Mierczyński
dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
 

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI
dr hab. inż. Łukasz Albrecht
dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka
dr hab. inż. Jacek Grams
prof. dr hab. inż. Maria J. Hilczer
dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
dr hab. inż. Ireneusz Kocemba
dr hab. inż. Beata Kolesińska
dr hab. inż. Tomasz Maniecki
dr hab. inż. Joanna Pietrasik
dr hab. Radosław Podsiadły
dr hab. Piotr Polanowski
dr hab. inż. Agnieszka Ruppert
dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek
dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
dr hab. inż. Piotr Ulański
dr hab. inż. Marian Wolszczak
dr hab. inż. Mariusz Wójcik

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
dr inż. Karolina Chałupka
dr Ewa Chrześcijańska
dr inż. Karolina Kafarska
doc. dr inż. Jacek Krystek
dr inż. Elżbieta Kuśmierek
dr inż. Waldemar Maniukiewicz
dr inż. Magdalena Nowosielska
dr inż. Mariusz Siciński
dr inż. Adam Sikora
dr inż. Elżbieta Skiba
dr inż. Małgorzata Szczesio
 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
mgr inż. Jadwiga Albińska (ZNP)
dr inż. Renata Czechowska-Biskup
mgr inż. Piotr Malinowski

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
mgr inż. Karolina Radomska
mgr inż. Marta Romaniszyn
mgr inż. Klaudia Sadowska

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Szymon Breś
Karolina Karniszewska
Karolina Nowak
Adrian Nurek
Paulina Panek
Anna Przerywacz
Bartłomiej Rogalewicz
Monika Rola
Weronika Stawińska
Cezary Sysiak
Maria Urbanek
Alicja Wieczorek
Justyna Witkowska
Katarzyna Zbróg

OSOBY UCZESTNICZĄCE W POSIEDZENIU Z GŁOSEM DORADCZYM

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY WYDZIAŁU
mgr Małgorzata Kędzierska

PROFESOROWIE EMERYTOWANI
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bartczak
prof. dr hab. inż. Henryk Bem
prof. dr inż. Ryszard Bodalski
prof. dr hab. inż. Wojciech Czajkowski
prof. dr hab. Danuta Czakis-Sulikowska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda
prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gębicki
prof. dr hab. inż. Marek Główka
prof. dr hab. inż. Ewa Hawlicka
prof. dr hab. inż. Grażyna Janowska
prof. dr hab. inż. Janina Karolak-Wojciechowska
prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak
prof. dr inż. Władysław Pękala
prof. dr hab. inz. Janusz Rosiak
prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski
prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski
prof. dr hab. inż. Barbara Surma-Ślusarska
prof. dr hab. inż. Jerzy Szadowski
prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski
prof. dr hab. Barbara Wandelt
prof. dr hab. inż. Janusz Zabrocki
prof. dr hab. inż. Andrzej Zwierzak

PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
dr inż. Agnieszka Dziergowska (NSZZ SOLIDARNOŚĆ)

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

15 grudnia 1916 urodził się Maurice Wilkins, biochemik brytyjski, prowadził badania rentgenograficzne nad kwasem deoksyrybonukleinowym, laureat Nagrody Nobla (1962).

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia