Ogłoszenia dziekanatu

Liczba stypendiów Rektora, które zostaną przyznane dla studentów studiów II stopnia, rozpoczynających się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 w I i II etapie oceny.

Strona dziala - zabbix