Ogłoszenia dziekanatu

Terminy egzaminów kompetencyjnych na studiach II stopnia w semestrze "Lato" 2021/2022