Ogłoszenia dziekanatu

W załączniku lista podmiotów upoważnionych do wykonywania badań wstępnych i okresowych kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w 2023 r.

Strona dziala - zabbix