Komisje i pełnomocnicy

Komisja ds. Promocji Wydziału

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Magdalena Nowosielska
Członkowie:
- dr inż. Małgorzata Walczak (I32 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka (I33 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni (I34 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr Izabela Bobowska (K31 - pełnomocnik Dyrektora ds. promocji)
- dr inż. Dorota Adamczyk-Szabela (I31)
- dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, prof. uczelni (I31)
- dr inż. Aleksandra Pawlaczyk (I31)
- dr inż. Tomasz Sierański (I31)
- dr inż. Lesław Sieroń (I31)
- dr hab. inż. Justyna Frączyk (I32)
- dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni (I32)
- dr inż. Anna Gajda (I32)
- dr hab. inż. Anna Albrecht, prof. uczelni (I32)
- dr inż. Magdalena Gaca (I33)
- dr inż. Anna Strąkowska (I33)
- dr hab. inż. Anna Marzec (I33)
- dr inż. Agnieszka Szymczak (I33)
- dr inż. Radosław Michalski (I34)
- dr inż. Krzysztof Hałagan (K31)
- mgr inż. Adam Łuczak (K31)
- Aleksandra Kaczyńska (Prezes Koła "Trotyl")
- Szymon Szczepanik (Prezes Koła "Nano")
- Anna Ornatowska (Koło "Nano")
- Jakub Józiewicz (Koło "Nano")
- Zofia Żurek (Prezes Koła "Polimer")
- Kamila Zglińska (Koło "Polimer")
- Karol Tutek (Koło "Polimer")
- Cezary Sysiak (Przewodniczący WRS WCh)

Komisja ds. Strategii i Rozwoju

Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni

Władze dziekańskie:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni

Władze jednostek organizacyjnych:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik (I31)
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki (I32)
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek (I34)
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec (I33)
- prof. dr hab. Jacek Ulański (K31)
oraz
- prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf

Komisja ds. Parametryzacji i Ankietyzacji

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- mgr inż. Monika Bocian
- dr inż. Małgorzata Czerwińska
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
- dr inż. Angelina Rosiak
- dr Agnieszka Ślązak

Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Chemicznego

Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. uczelni
- dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni
- Jadwiga Zarzycka

Studenci:
- Monika Kawka-Człapińska
- Ewelina Kowalska
- Justyna Kowalska
- Jarosław Mielcarek
- Paulina Panek
- Anna Przerywacz
- Katarzyna Salamon
- Katarzyna Tomczak

Komisja Stypendialna dla Doktorantów Wydziału Chemicznego

Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
- Jadwiga Zarzycka
Doktoranci:
- mgr inż. Katarzyna Dębiec
- mgr inż. Artur Przydacz
- mgr inż. Rafał Sałata
- mgr inż. Emilia Soszka
- mgr. inż. Przemysław Siarkiewicz

Doktorancka Komisja Stypendialna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
Członkowie:
- dr hab. inż. Katarzyna Blażewska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
- mgr inż. Emilia Soszka - przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
- prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
- dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, prof. uczelni
- mgr inż. Piotr Malinowski
- prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka

Komisja Wyborcza

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
Członkowie:
- dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni
- dr hab. inż. Adam Sikora
- mgr inż. Jadwiga Albińska

Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni, Prodziekan ds. studenckich
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska, prof. uczelni
Członkowie:
- dr hab. inż. Magdalena Maciejewska
- dr inż. Marcin Świątkowski
Pracownicy Dziekanatu:
- mgr Elżbieta Cyniak
- mgr Ewa Tomczak-Marciniak

Dziekan ma prawo uczestniczenia we wszystkich Komisjach z prawem głosu

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Chemicznego

- ds. Budowy nowego gmachu Wydziału: dr inż. Jacek Kędzia
- ds. Gospodarki odpadami chemicznymi: dr inż. Dariusz Deredas
- ds. Ewaluacji w dyscyplinie Nauki Chemiczne: prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik
- ds. Jakości, Koordynator systemu zarządzania jakością: dr inż. Anna Pietrzak
- ds. Koła Młodych Chemików: dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Kontaktów ze szkołami średnimi: dr inż. Magdalena Nowosielska
- ds. Ochrony praw autorskich: dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
- ds. Równości: dr inż. Elżbieta Skiba (Naciśnij aby wyświetlić adres email)
- ds. Osób niepełnosprawnych: dr inż. Agnieszka Dziergowska
- ds. Parametryzacji: prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
- ds. Praktyk studenckich: dr Mirosława Prochoń
- ds. SiDKN Nano: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Gozdek
- ds. SKN Polimer: dr inż. Anna Kosmalska, dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni
- ds. SKN Trotyl: dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni, dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Transferu technologii: dr inż. Mariusz Siciński
- ds. Wydawnictw, Redaktor czasopisma Eliksir: dr hab inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
- ds. Wymiany zagranicznej studentów i pracowników: dr inż. Anna Gajda
- Administrator strony internetowej i sieci komputerowej: dr inż. Lesław Sieroń
- Opiekun studentów cudzoziemców: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni

Kierownicy Studiów Doktoranckich

- Chemia: dr. hab. inż. Katarzyna Błażewska, prof. uczelni
- Technologia Chemiczna: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
- InterChemMed: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth

Strona dziala - zabbix