Komisje i pełnomocnicy

Treść (rozbudowana)
Komisja ds. promocji Wydziału

Jednostka

Imię i nazwisko

Funkcja

I-32

dr inż. Łukasz Janczewski

Przewodniczący komisji ds. promocji
Pełnomocnik ds. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji

dr inż. Anna Gajda

Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany zagranicznej studentów i pracowników

dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiego Koła Naukowego Trotyl

dr hab. inż. Justyna Frączyk, prof. uczelni

 

dr inż. Joanna Waśko

 

dr inż. Tomasz Bartosik

 

I-31

dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Magdalena Nowosielska

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów ze szkołami

dr inż. Aleksandra Pawlaczyk

 

dr inż. Dorota Adamczyk-Szabela

 

dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, prof. uczelni

Pełnomocnik Dyrektora ds. promocji

dr inż. Marcin Jędrzejczyk

 

dr inż. Tomasz Sierański

 

dr inż. Lesław Sieroń

 

dr inż. Marcin Świątkowski

 

dr inż. Anita Raducka

 

mgr inż. Ewelina Fornal

 

I-34

dr inż. Jakub Pięta

Pełnomocnik Dyrektora ds. promocji
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Promocji

dr inż. Radosław Michalski

 

dr inż. Agata Sowińska

 

dr inż. Monika Kopeć

 

dr inż. Jakub Surmacki

 

Dr inż. Andrzej Gąsiorowski

 

I-33 (Polimery)

Dr inż. Bolesław Szadkowski

Pełnomocnik Dyrektora ds. promocji

dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka

 

dr inż. Magdalena Gaca

 

dr inż. Anna Strąkowska

 

dr inż. Justyna Miedzianowska

 

dr inż. Tomasz Gozdek

Opiekun Koło Naukowe Nano

dr inż. Jolanta Kolińska

 

dr inż. Marcin Szala

 

K-31

dr Izabela Bobowska

 

dr inż. Krzysztof Hałagan

Pełnomocnik Dyrektora ds. promocji

dr inż. Adam Łuczak

 

Koło Trotyl

Opiekunowie:
dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni (I32)

Agata Szymańska

Prezes Koła

Justyna Jakubowska

Vice-Prezes Koła

Maria Musielska

Skarbnik

Urszula Konatowska

Sekretarz

Katarzyna Kucharska

Zarząd

Koło Nano

Opiekunowie:
dr inż. Tomasz Gozdek (I33)
dr inż. Paulina Filipczak

Oliwia Czerwińska

Przewodniczący Koła

Malwina Olejniczak

Vice-Przewodnicząca Koła

Adrianna Tyll

Sekretarz

Krzysztof Romaniuk

 

Maciej Wnuk

Przewodniczący sekcji eksperymentalnej

Sandra Sawicka

Skarbnik

Koło Polimer

Opiekunowie:
dr inż. Anna Kosmalska (I33)
dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ (I33)

Zuzanna Matyśniak

Prezes Koła

Franciszek Osowski

Vice-Prezes Koła

Anna Olczyk

Sekretarz

Maciej Przybysz

Zarząd

Adam Dobosz

Zarząd

Samorząd - WRS

Angelika Gruszczyńska

Przewodnicząca WRS WCh PŁ

Kamil Smulski

 

0
Komisja ds. strategii i rozwoju
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marcin Kozanecki

Władze dziekańskie:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni

Władze jednostek organizacyjnych:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik (I31)
- prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht (I32)
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek (I34)
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec (I33)
- dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, prof. uczelni (K31)
oraz
- prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Komisja ds. ewaluacji
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- mgr inż. Monika Bocian
- dr inż. Małgorzata Czerwińska
- dr inż. Justyna Komasa
- dr inż. Angelina Rosiak
- dr Agnieszka Ślązak
Zespół ds. opiniowania wniosków stypendialnych studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
- dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni
- mgr Anna Cabaj-Wieloch
Doktorancka komisja stypendialna
Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Joanna Pietrasik
Członkowie:
- dr hab. inż. Katarzyna Błażewska, prof. uczelni
- dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. uczelni
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
- Hitesh Katariya, M.Sc. - przedstawiciel doktorantów
Komisja ds. nagród i odznaczeń
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Członkowie:
- dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. uczelni
- dr hab. inż. Justyna Frączyk
- dr hab. inż. Anna Marzec, prof. uczelni
- dr hab. inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
- mgr inż. Piotr Malinowski
Komisja wyborcza
Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
Członkowie:
- dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni
- dr hab. inż. Marcin Masłowski
- mgr inż. Jadwiga Albińska
Komisja rekrutacyjna
Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni, Prodziekan ds. studenckich
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska, prof. uczelni
Członkowie:
- dr hab. inż. Magdalena Maciejewska
- dr inż. Marcin Świątkowski
Pracownicy Dziekanatu:
- mgr Elżbieta Cyniak
- mgr Ewa Tomczak-Marciniak
Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Chemicznego
- ds. Budowy nowego gmachu Wydziału: dr inż. Jacek Kędzia
- ds. Gospodarki odpadami chemicznymi: dr inż. Dariusz Deredas
- ds. Ewaluacji w dyscyplinie Nauki Chemiczne: prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik
- ds. Jakości, Koordynator systemu zarządzania jakością: dr inż. Anna Pietrzak
- ds. Koła Młodych Chemików: dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Kontaktów ze szkołami średnimi: dr inż. Magdalena Nowosielska
- ds. Ochrony praw autorskich: dr inż. Renata Smulik-Izydorczyk
- ds. Równości: dr inż. Elżbieta Skiba
- ds. Osób niepełnosprawnych: dr inż. Agnieszka Dziergowska
- ds. Parametryzacji: prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
- ds. Praktyk studenckich: dr Mirosława Prochoń
- ds. SiDKN Nano: dr inż. Paulina Filipczak, dr inż. Tomasz Gozdek
- ds. SKN Polimer: dr inż. Anna Kosmalska, dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni
- ds. SKN Trotyl: dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni, dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Transferu technologii: dr inż. Mariusz Siciński
- ds. Wydawnictw, Redaktor czasopisma Eliksir: dr hab inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
- ds. Wymiany zagranicznej studentów i pracowników: dr inż. Anna Gajda
- Administrator strony internetowej i sieci komputerowej: dr inż. Lesław Sieroń
- Opiekun studentów cudzoziemców: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni
Kierownicy studiów doktoranckich
- Chemia: dr. hab. inż. Katarzyna Błażewska, prof. uczelni
- Technologia Chemiczna: prof. dr hab. inż. Joanna Pietrasik
- InterChemMed: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth


Dziekan ma prawo uczestniczenia we wszystkich Komisjach z prawem głosu

Strona dziala - zabbix