Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Access Officer - koordynator działań związanych z dostępnością jednostek PŁ dla osób niepełnosprawnych:
mgr Małgorzata Kędzierska - specjalista Zdrowia Publicznego
e-mail: malgorzata.kedzierska@p.lodz.pl