Plany zajęć

Uwaga: Aby poprawnie wyświetlić plany zajęć na urządzeniach z systemem Android konieczne jest użycie aplikacji Polaris Office.


Studia I stopnia:


Studia II stopnia:

Semestr III studia II stopnia:

Chemia: Modern Chemical Technology - dr hab. inż. A. Ruppert: poniedziałek; godz. 10.15-12.00 (sala C.A1)

Nanotechnologia: Laboratorium dyplomowe, seminarium dyplomowe - dr hab. Inż. Magdalena Maciejewska, zakład

Technologia Chemiczna: Modern Polymer Technologies and Processing - dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka: czwartek; godz. 11.15-13.00 (sala G-11)

Chemia w Kryminalistyce: Działalność gospodarcza i prawo pracy - dr inż. Jacek Krystek, poniedziałek; godz. 10.15-12.00 (sala C.A2)
Wykład monograficzny: prof. dr hab. Jerzy Silberring, pierwsze zajęcia 8 marca (wtorek), godz. 12.30-14.00, nauczanie zdalne
Seminarium dyplomowe prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik, pierwsze zajęcia 11 marca (piatek), godz. 10.15-12.00, nauczanie zdalne


Wykaz audytoriów

Nowy gmach Wydziału Chemicznego „Alchemium”, ul. Żeromskiego 114 (budynek A34):
   Sale dydaktyczne: C.A1, C.A2, C.A3, C.A4, C.A5, C.A6, C.A7, C.A8
   Sale komputerowe: C.PK1, C.PK2, C.PK3, C.PK4, C.PK5, C.PK6

Plan Alchemium:

Gmach Wydziału Chemicznego, ul. Żeromskiego 116 (budynek A27):
   Ch-1, S-155, sala komp. MITR-Ip

Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 12/16 (budynki A8, A9, A24):
   G-11, G-402, G-404, G-405/1, G-405/2, G-406

BCh – Biblioteka Chemiczna (budynek A26)
CMF – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, al. Politechniki 11 (budynek C3)
IFE – Centrum Kształcenia Międzynarodowego, ul. Żwirki 36 (budynek A16)
MITR – Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15 (budynek C2)
SJO – Centrum Językowe, al. Politechniki 12 (budynki B24, B25)
SWF – Centrum Sportu, al. Politechniki 11 (budynek C4)

Mapa kampusu