Plany zajęć

Uwaga: Aby poprawnie wyświetlić plany zajęć na urządzeniach z systemem Android konieczne jest użycie aplikacji Polaris Office.


Semestr zimowy 2023/2024

Studia I stopnia:


Studia II stopnia:


Wykaz audytoriów

Gmach Wydziału Chemicznego „Alchemium”, ul. Żeromskiego 114 (budynek A34):
   Aula „Alchemium
   Sale dydaktyczne: C.A1, C.A2, C.A3, C.A4, C.A5, C.A6, C.A7, C.A8
   Sale komputerowe: C.PK1, C.PK2, C.PK3, C.PK4, C.PK5, C.PK6

Plan „Alchemium”:

Gmach Wydziału Chemicznego, ul. Żeromskiego 116 (budynek A27): Ch-1, S-155, sala komp. MITR-Ip

Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 12/16 (budynki A8, A9, A24): G-11, G-401, G-402

BCh – Biblioteka Chemiczna (budynek A26)
CMF – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, al. Politechniki 11 (budynek C3)
IFE – Centrum Kształcenia Międzynarodowego, ul. Żwirki 36 (budynek A16)
MITR – Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15 (budynek C2)
SJO – Centrum Językowe, al. Politechniki 12 (budynki B24, B25)
SWF – Centrum Sportu, al. Politechniki 11 (budynek C4)

Mapa Politechniki Łódzkiej

Strona dziala - zabbix