Plany zajęć

Treść (rozbudowana)
Studia II stopnia - III semestr

Kierunek Chemia w Kryminalistyce:
Działalność gospodarcza i prawo pracy (30 godz.): dr inż. Jacek Krystek, środa 9.15-10.30 (zajęcia zdalne)
Język obcy (30 godz.): mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska, wtorek 8.15-10 (CJ)
Wykład monograficzny (15 godz.): prof. dr hab. inż.Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik, środa 13.15-15.00 C.A7
Seminarium dyplomowe (5 godz.): prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
Praca dyplomowa (15 godz.): prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
Laboratorium dyplomowe (30 godz.): prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik

Kierunek Chemia Budowlana:
Praktyka (80 godz.): dr Mirosława Prochoń
Seminarium dyplomowe (5 godz.): prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński
Praca dyplomowa (15 godz.): prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński
Laboratorium dyplomowe (30 godz.): prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński
Preparaty do wzmacniania i hydrofobizacji materiałów budowlanych (30 godz.): dr inż. Mariusz Siciński
(w celu ustalenia terminu zajęć proszę o kontakt z prowadzącym)

Kierunek Chemia:
Praktyka (80 godz.): dr Mirosława Prochoń
Seminarium dyplomowe (5 godz.): prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Praca dyplomowa (15 godz.): prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Laboratorium dyplomowe (30 godz.): prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Modern Chemical Technology: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert (15 godz.): środa; godz. 10.15-12.00 (Sala seminaryjna IV p. Gmach Włókiennictwa)

Kierunek Technologia Chemiczna:

Technologia leków i środków ochrony roślin
Praktyka (80 godz.): dr Mirosława Prochoń
Seminarium dyplomowe (5 godz.): prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
Praca dyplomowa (15 godz.): prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
Laboratorium dyplomowe (30 godz.): prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
Organic Processes on Industrial Scale prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht 10 godz., wtorek 12.15-14.00 C.A5

Technologia polimerów
Praktyka (80 godz.): dr Mirosława Prochoń
Seminarium dyplomowe (5 godz.): prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Praca dyplomowa (15 godz.):  prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Laboratorium dyplomowe (30 godz.): prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Modern Polymer Technologies and Processing (10 godz.), dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka, wtorek 10.15-12.00 G-11

Technologia barwinków i środków pomocniczych I chemii gospodarczej
Praktyka (80 godz.): dr Mirosława Prochoń
Seminarium dyplomowe (5 godz.): prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Praca dyplomowa (15 godz.):  prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Laboratorium dyplomowe (30 godz.): prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Organic Processes on Industrial Scale (10 godz.): prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht, wtorek 12.15-14.00 C.A5

Kierunek Nanotechnologia:

II sem.
Research and Development Project (330 godz.): prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

III sem.
Seminarium dyplomowe (5 godz.): prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Praca dyplomowa (15 godz.):  prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Laboratorium dyplomowe (30 godz.): prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

0
Wykaz audytoriów

Gmach Wydziału Chemicznego „Alchemium”, ul. Żeromskiego 114 (budynek A34):
   Aula „Alchemium
   Sale dydaktyczne: C.A1, C.A2, C.A3, C.A4, C.A5, C.A6, C.A7, C.A8
   Sale komputerowe: C.PK1, C.PK2, C.PK3, C.PK4, C.PK5, C.PK6

Plan „Alchemium”:

Gmach Wydziału Chemicznego, ul. Żeromskiego 116 (budynek A27): Ch-1, S-155, sala komp. MITR-Ip

Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 12/16 (budynki A8, A9, A24): G-11, G-401, G-402

BCh – Biblioteka Chemiczna (budynek A26)
CMF – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, al. Politechniki 11 (budynek C3)
IFE – Centrum Kształcenia Międzynarodowego, ul. Żwirki 36 (budynek A16)
MITR – Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15 (budynek C2)
CJ/SJO – Centrum Językowe, al. Politechniki 12 (budynki B24, B25)
SWF – Centrum Sportu, al. Politechniki 11 (budynek C4)

Mapa Politechniki Łódzkiej

0

Strona dziala - zabbix