Katedra Fizyki Molekularnej

Tematyka badawcza Katedry obejmuje fizykę organicznych ciał stałych, fizykę i chemię fizyczną polimerów:

 • właściwości dielektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów;
 • elektroluminescencja, luminescencja, spektroskopia molekularna polimerów, polimery ciekłokrystaliczne;
 • przewodniki i nadprzewodniki organiczne, kryształy molekularne i kompozyty polimerów z kryształami ciekłokrystalicznymi: preparatyka, właściwości elektryczne, spektroskopia Ramana;
 • fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów polimerowych wykazujących właściwości fotoprzewodzące, przewodzące, nadprzewodzące, a także ciekłokrystaliczne;
 • modelowanie dynamiki makrocząsteczek;
Image
K31

  Władze Instytutu
  Kierownik katedry: dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, prof. uczelni
  Zastępca kierownika: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni

  Strona internetowa Katedry: http://kfm.p.lodz.pl


  Kontakt

  Katedra Fizyki Molekularnej (K-31)
  90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
  tel. +48 42 631-32-05, 631-32-16
  tel./fax +48 42 631-32-18

  Strona dziala - zabbix