Wizja, misja, strategia

Strategia Wydziału Chemicznego do roku 2020 zatwierdzona przez Radę Wydziału Chemicznego w dniu 23 czerwca 2015 r. (Uchwała Nr 85/2015).

Załączniki

Strona dziala - zabbix