Praca dyplomowa

Treść (rozbudowana)
Inicjowanie procesu dyplomowania

Inicjowanie procesu dyplomowania następuje po zakończeniu następujących etapów:

  1. zakończeniu procesu zatwierdzania i wyboru tematu pracy dyplomowej w ramach przedmiotu na Wikampie
  2. złożeniu przez studenta podpisanej karty tematu pracy dyplomowej w jednostce Wydziału w której zatrudniony jest promotor
  3. przekazaniu przez jednostkę dydaktyczną Wydziału (Instytut, Katedra) do dziekanatu kompletu zatwierdzonych kart, na podstawie których dziekanat inicjuje w systemie proces dyplomowania.
0
Pytania egzaminacyjne
Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Chemia
 

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Technologia chemiczna


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Ochrona środowiska


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Nanotechnologia


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku ABIOM

Document
 

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Analityka chemiczna

Document

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Chemia budowlana


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia

Document

0

Strona dziala - zabbix