Praca dyplomowa

Treść (rozbudowana)
Inicjowanie procesu dyplomowania

W celu zgłoszenia pracy dyplomowej prosimy o komputerowe wypełnienie formularza, a następnie przesłanie go na adresy: ewa.tomczak-marciniak@p.lodz.pl oraz elzbieta.cyniak@p.lodz.pl, a także po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczenie go do Dziekanatu.

W panelu dyplomanta należy wpisać streszczenie (maks. 1000 znaków) i słowa klucze ( łącznie do 5 słóww językach polskim i angielskim.

0
Pytania egzaminacyjne
Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Chemia
 

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Technologia chemiczna


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Ochrona środowiska


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Nanotechnologia


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku ABIOM

Document
 

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Analityka chemiczna

Document

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Chemia budowlana


Zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia

Document

0

Strona dziala - zabbix