Data dodania
Kategorie
Celem konkursu jest wyłonienie osób, które zaangażowane będą w badania w ramach projektu „Gra elektronów: nowe cykloaddycje wyższego rzędu w syntezie organicznej” realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Strona dziala - zabbix