Oprogramowanie dla pracowników i studentów Wydziału

  • Pakiet MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - korzystać z niego mogą wszyscy pracownicy oraz studenci na indywidualne potrzeby (szczegółowe informacje). Dla komputerów współdzielonych dostępne są licencje MS Office 2019.
     
  • Origin Pro 2019 (dla pracowników, w tym instalacje na komputerach prywatnych) - kontakt dr  Michał Rostkowski
     
  • Gaussian (Windows: G09 wersja E01, GaussView 5.0.9 oraz Linux: Gaussian 16 wersja A03, GaussView 6.0) - kontakt dr  Michał Rostkowski
     
  • HyperChem - kontakt prof. Maria Hilczer

Strona dziala - zabbix