Nagroda im. prof. Achmatowicza

Kapituła Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepsze prace dyplomowe, inżynierską i magisterską, wykonane na Wydziale Chemicznym PŁ, w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Osman Achmatowicz (Jr), Przewodniczący Kapituły Nagrody
  • prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej
  • dr inż. Jacek Michalak, Wiceprezes ATLAS Sp. z o. o.
  • mgr inż. Marek Wośko, Prezes POLFARMEX S.A.
  • dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
  • prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej
  • prof. dr hab. inż. Piotr Ulański, Z-ca ds. Nauki Dyrektora Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej
  • prof. dr hab. inż. Marcin Kozanecki, Katedra Fizyki Molekularnej
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, Dyrektor Instytutu Technologii Polimerów i Barwników

Strona dziala - zabbix